See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Kasulik info

Tulemusi kokku 183
 • ISMS lühiülevaade juhtkonnale

  ISMS lühiülevaade juhtkonnale
  ISMS lühiülevaade juhtkonnale on TJO Konsultatsioonid poolt pakutav teenus infoturbe juhtimissüsteemi (ISMSi) arendamisest huvituvate organisatsioonide juhtkondadele, et anda kiire ülevaade infoturbe juhtimissüsteemi arendamisega seonduvatest nõuetest ning juhtkonna rollist ISMSi arendamisel ja otsuste vastuvõtmisel. TJO Konsultatsioonid missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurendamisele ja sellega seonduvalt püüame aidata organisatsioone ka juhtimissüsteemide arendamisel tegema õigeid valikuid ning...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Pilguheit LEAN-tootmise ajalukku

  “Lean” on muutunud üleilmseks terminiks. See tähendab võimalikult väikese raiskamisega väärtuse loomisele keskendumist ning pidevalt parendamisvõimalusi otsivat kultuuri. Kuidas lean tekkis? Millal lean-tehnikad kasutusele võeti? Kes lean´i välja mõtles? Tutvustame lean-tootmise ajalugu ja arengut pisut põhjalikumalt. Fordi konveier 1913. aastal käivitas Henry Ford oma Highland Parki tehases esimese konveier-tüüpi tootmisliini. See oli tohutu hüpe tööstuse...
  Loe lähemalt
 • AIAG core tools - baasmetoodikad autööstuse allhankijatele

  Kõrgendatud kvaliteedialased nõudmised Autotööstusele alltarnet pakkuvad ettevõtted seisavad pidevalt silmitsi mitmete väljakutsetega. Oluline on tarnida tooteid, mis vastavad klientide kõrgetele nõuetele ning samas tagada tähtaegsed tarned, sh soovitud mahud, mis tähendavad märkimisväärseid koguseid. See eeldab toimiva kvaliteedijuhtimissüsteemi olemasolu, milles on loomulikult täidetud ISO 9001 baasstandardi nõuded, kuid sellest üksi ei piisa. Sellised ettevõtted peavad tulemuslikult...
  Loe lähemalt
 • Mis on multifunktsionaalne meeskond?

  Lean-mõtteviisis tuntakse terminit nimega “multifunktsionaalne meeskond”. Mis see on, kuidas multifunktsionaalsuse põhimõtteid tootmiseettevõttes rakendada ja meeskonda arendada? Küsimustele vastab lean-konsultant Urmas Ruubel. Mida tähendab “multifunktsionaalne meeskond” tootmisettevõtte kontekstis ja kuidas see teiste lean-tehnikatega haakub? Lean-käsitluses tähendab “multifunktsionaalne meeskond” meeskonna komplekteerimist ja arendamist sellisel põhimõttel, et oleks tagatud paindlikkus ja võimekus kõigi vajalike tööde tegemiseks. Multifunktsionaalsus...
  Loe lähemalt
 • Mis on ISO 27001?

  Mis on ISO 27001 ja ISMS?
  ISO/IEC 27001 standard ja infoturbe juhtimissüsteem (ISMS) ISO/IEC 27001 standard on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks nõuded organisatsiooni infoturbe juhtimissüsteemile. Eesti keelde tõlgitud standardis on kasutatud ka terminit infoturbe halduse süsteem, kuid kuna tegemist on klassikalise juhtimissüsteemiga (inglise keeles management system), siis kasutame teiste juhtimissüsteemidega sarnaselt infoturbe juhtimissüsteemi terminit.  Kuna tegemist on suhteliselt pika nimetusega, kasutatakse...
  Loe lähemalt
 • Mis on 5S süsteem?

  5S
  Jaapanlaste poolt väljatöötatud pideva parendamise tööriist „5S“ keskendub tulemusliku ja visuaalse töökoha loomisele. Tänapäeval kasutatakse sageli ka 6Si (lisatakse „safety“ ehk ohutuse tagamine) ja 7Si (lisatakse ka „security“ ehk turvalisuse tagamine). Töökoht korrastatakse selliselt, et: seal on vaid tööks vajalikud asjad; igal asjal on oma koht; tööks vajalik info ja kõikide asjade kättesaamine toimub kiirelt,...
  Loe lähemalt
 • Mis on ettevõtete digipöörde toetus

  TJO on toeks nii digiteekaardi koostamisel, toetuse digipöörde toetuse taotlemisel kui ka elluviimisel
  Eesmärgiks on toetada investeeringuid, mis aitavad vähendada inimsekkumise vajadust, suurendada tarneahela efektiivsust ja ettevõtte digitaalset küpsust
  Loe lähemalt
 • Standard ISO 45001 annab võimaluse pöörata tööohutuse valdkonnas uus lehekülg

  OHSAS 18001 asemel on nüüd ISO 45001
  Ilmselt on vähe neid, kes ei oleks oma organisatsiooni juhtide suust kuulnud mõnda järgmistest lausetest: „Töötajad on meie organisatsiooni suurim vara!“; „Kui töötajad on rahul, on rahul ka kliendid ja omanikud!“; „Meie kapital on inimkapital!“ jne, jne. Kui aga analüüsida Eesti ettevõtete töökeskkonda eelkõige töötervishoiu ja tööohutuse võtmes laiemalt, ei vasta sisu sageli üllale loosungile. Alates...
  Loe lähemalt
 • EMAS registreerimine vabastab kulukast lisakohustusest

  Uuendatud Jäätmeseaduse nõuetest tulenevalt võib jäätmekäitlejatel tekkida juba lähiajal päris kopsakas garantii või finantstagatise kohustus. Nimelt tuleb isikul, kes taotleb luba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sh ka jäätmete käitlemisega kaasnevaks ladustamiseks, esitada loa andjale koos taotlusega krediidi või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks. Käideldavatest...
  Loe lähemalt
 • Mida tähendab eestvedamine juhtimissüsteemi vaates?

  Auditite läbiviimise  ja juhtimissüsteemide juurutamise käigus küsitakse minult tihti, mida tähendab eestvedamine. Juhtkond nagunii juhib edukalt või vähem edukalt ettevõtte tööd aga eestvedajaks olemine ei ole esmapilgul selgelt piiritletav. Teame, et juhtkonna peamisteks ülesanneteks, mida alluvad teadvustavad, on planeerimine, organiseerimine ja kontroll ehk kokkuvõtlikult toimimise käigus hoidmine. Eestvedamine aga eeldab sellise liidri(te) olemasolu juhtkonnas, kes...
  Loe lähemalt
 • Mis valdkonda esimesena automatiseerida?

  Tootmistegevused, nagu ka kõik muud tegevused, jagunevad laias laastus kaheks: tegevused, mis lisavad tootele väärtust ja tegevused, mis ei lisa tootele väärtust. Praktikas on kindlaks tehtud, et suhe väärtust lisavate ja mitte lisavate tegevuste vahel on umbes 30%/70% (halvemal juhul koguni 3%/97%). Seega soovitan enne automatiseerimisega seonduvate investeeringute tegemist mõelda hoolikalt läbi, mis lõikusid tasub...
  Loe lähemalt
 • Mis on OHSAS 18001?

  OHSAS 18001 asemel on nüüd ISO 45001
  OHSAS 18001 oli töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standard, mille põhjal koostati Eestis EVS 18001 standard ja mida alates 2018. aastastasendab ISO 45001 standard Tööohutuse ja tervisekaitse tegevused ettevõttes on küllaltki detailselt ära reglementeeritud EV seadusandluse ja regulatiivsete aktidega. Need on kohustuslikud täitmiseks ning ettevõtted on tööinspektsiooni poolse pideva teravdatud kontrolli all. Usun, et ükski ettevõte ei...
  Loe lähemalt
 • Mis on ruumipaigutuse optimeerimine ehk layout?

  ruumipaigutus ja transport
  Tooted, tehnoloogia ja müügimahud muutuvad pidevalt. Tihti ei pane selle käigus tähelegi, et kunagi püsti pandud ruumipaigutus on nende muutuste järel muutunud ebaefektiivseks. Ettevõtte paindlikkuse üheks iseloomustajaks on ka ruumipaigutuse optimeerimine toimunud muudatustest lähtuvalt. Millal tegutseda ja millest alustada? Vastuse sellele küsimusele leiame, kui analüüsime aeg-ajalt LEANi klassikalisi kadusid. Kui muutunud on tootmise tehnoloogiline järjekord,...
  Loe lähemalt
 • Digidiagnostika toob välja ettevõtte arengu- ja efektiivsuse tõstmise võimalused

  TJO Konsultatsioonid on viinud paljudes tootmisettevõtetes läbi efektiivsuse tõstmise võimaluste analüüse. Viimase aasta jooksul on aktuaalseks muutunud analüüsi läbiviimine digidiagnostika formaadis. Seda peamiselt just seetõttu,  et EAS  toetab tööstusettevõtetes digidiagnostika läbiviimist kuni 70% ulatuses ja seetõttu annab see võimaluse viia läbi põhjaliku analüüsi, millel on ettevõttele suur väärtus. Ei tasu lasta ennast nimest hirmutada! Paljudel...
  Loe lähemalt
 • Mis on ISMS?

  ISMS
  ISMS on lühend ingl k sõnadest Information Security Management System, millega rahvusvahelises kõneruumis tähistatakse infoturbe juhtimissüsteemi. Eesti keeles on seda tõlgitud ka kui infoturbe halduse süsteem või infoturbe juhtimise süsteem. Kuna tegemist on klassikalise juhtimissüsteemiga (inglise keeles management system), siis kasutame teiste juhtimissüsteemidega sarnaselt infoturbe juhtimissüsteemi terminit. ISMSi arendamisel võib aluseks võtta erinevaid standardeid. Eestis...
  Loe lähemalt
 • Mida pidada silmas toetuste taotlemisel

  Soovitan ettevõtjal, kes kaalutleb erinevate toetuste taotlemist, kõigepealt läbi vaadata oma pikaajalised arenguplaanid ja alles seejärel mõelda, kas ja milliseid toetusprogramme võiks ettevõtte arengu kiirendamiseks kasutada.
  Loe lähemalt
 • Ülevaade ettevõtjatele suunatud COVID-19 toetusmeetmetest

  Tegemist on väljavõttega 2020. a suvel RUPis avaldatud artiklist. COVID-19 pandeemia on juba mõjutanud suurt osa ettevõtetest ja tõenäoliselt mõjutab tulevikus veel paljusid. Negatiivsete mõjude leevendamiseks on riigi tasandil välja pakutud mitmeid abiprogramme ka ettevõtjate jaoks. Tugiprogrammide iseloom on erinev ja iga ettevõte peaks ise mõtlema, kas ning milliseid meetmeid nad saavad või soovivad kasutada....
  Loe lähemalt
 • Paar näidet jätkuvalt avatud meetmetest

  Tegemist on väljavõttega 2019. a suvel RUPis avaldatud artiklist. Kui tööstusettevõte soovib oma arengut kiirendada toetuste abiga, tasub kaalutleda toetuste taotlemist veel avatud meetmetest. Järgneva kahe näite puhul on tegemist jooksvalt menetletavate meetmetega, mis eeldatavasti püsivad avatuna veel mõnda aega. Ettevõtte arenguprogramm Sageli nimetatakse seda ka kompleksmeetmeks, sest sellest on võimalik toetust taotleda väga erinevatele...
  Loe lähemalt
 • Osalejate muljeid meistrite juhtimisoskuste treeningult

  “Meeldis videotreening. Palju praktilist infot kehakeele kasutamise ja “lugemise” kohta.” TJO Konsultatsioonid on esmatasandi juhtide juhtimisoskuste treeninguid läbi viinud juba üle 10 aasta. Iga-aastaselt osalevad meie avalikel ja ettevõttesisestel koolitustel kümned esmatasandi juhid, kelle sooviks on lihvida oma juhtimisoskusi, analüüsida inimeste juhtimisega seotud raskusi ja probleeme ning otsida lahendusi. Koolituste käigus palume kõigilt osalejatelt ka...
  Loe lähemalt
 • Mis on ISO 9001?

  Mis on ISO 27001 ja ISMS?
  ISO 9001 standard ISO 9001 standard on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded. Seda standardit kasutatakse sageli tarnijate hindamisel (see on hankekonkursside või tarnijate hindamise süsteemides üheks hindamiskriteeriumiks). Vanasti nimetati ISO 9001 nõuetele vastavat töökorraldust kvaliteedisüsteemiks, kuid alates 2000. aastast on kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteemi mõiste. Iseenesest ei ole tegemist millegi keerulisega. ISO 9001 standard eeldab elementaarsel tasemel juhtimissüsteemi olemasolu,...
  Loe lähemalt
 • Mis on LEAN?

  Mis on lean?
  Mis on lean? Mis peitub selle lühikese märksõna taga, kuidas sellest kasu saada ja kuidas seda oma meeskonnaliikmetele selgitada. Siinkohal püüangi anda kiire ülevaate lean põhimõtete olemusest. Väärtuse loomine ja raiskamiste vähendamine Kui lühidalt kokku võtta, siis tähendab Lean keskendumist väärtuse loomisele ja sellega seonduvalt oma tegevuse ja protsesside pidevat optimeerimist. Üks suur valdkond, millega lean-projektid tegelevad on kadude (raiskamiste)...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Esmatasandi juhtide kvaliteet on võtmeküsimus

  – “Eestis vahetab aastal jooksul töökohta iga neljas töövõtja Eestis.” – “Tõenäoliselt tutvuvad ca 45% Teie töötajatest hetkel aktiivselt uute tööpakkumistega.” – “8% Teie töötajatest on juba saatnud oma CV, et kandideerida uuele töökohale.” – “Umbes 50% töötajatest, kellele pakutaks täpselt sama tööd ja täpselt sama palka paremini juhitud organisatsioonis, tunnistavad, et nad oleks nõus...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 50001 energiajuhtimissüsteem aitab reaalselt säästa

  Rahandusministeerium on ette valmistanud seadusemuudatuse eelnõu, mis kehtestab suure elektrienergia tarbimisega (elektrointensiivsetele) ja ISO 50001 järgi sertifitseeritud energiajuhtimissüsteemiga ettevõtetele ettevõtetele märkimisväärse elektriaktsiisi soodusmäära. Elektrienergia moodustab Eesti töötleva tööstuse sektori kuludest märkimisväärse osa võrreldes nt naaberriikidega. Seadusemuudatusega tahab riik aidata kaasa ettevõtete konkurentsivõime suurenemisele. Eelnõus toodud kriteeriumitele vastavad ja selleks taotluse esitavad ettevõtted saavad hakata elektrienergiat...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Mida on tootmisettevõttel õppida Vormel 1-st?

  Kliendid soovivad tänapäeval paindlikkust, kiireid tarneid ja väikeseid partiisid. Selleks on vajalik pidev masinate ümberseadistamine. Ümberseadistamisele kuluv aeg on aga puhas raiskamine, sest seade ei tooda selle aja jooksul lisaväärtust ega anna toodangut. LEAN-tööriistakastist saame selleks puhuks abiks võtta SMED-tehnika (ingl. k. “Single-Minute Exchange of Dies“), mille peamiseks eesmärgiks on tagada kiired tootevahetused ja võimalikult...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Ruumipuudus tootmises - kas põhjus või tagajärg?

  On selge, et tootmistegevus nõuab ruumi. Tihti kuuleme tootmisettevõtteid külastades, et ruumipuudus on üks olulisi arengupidureid ning ilma uue tootmishalli või laopinnata pole võimalik kasvada ja paremaid tulemusi näidata. Samas on ka selge, et vajaliku lisaruumi tekitamisega kaasnevad märkimisväärsed investeeringud ning suurenevad püsikulud. Tegemist tundub olevat n.ö. „nokk kinni, saba lahti“ tüüpi probleemiga, mille olemusse...
  Loe lähemalt
 • Mis on CE-märgistus?

  Mis on CE-märk? CE-märgistus näitab, et toode vastab sellele õigusaktiga esitatud nõuetele ja selle suhtes on järgitud õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavust tõendab õigusaktis sätestatud juhtudel vastavussertifikaat, vastavusdeklaratsioon või vastavusmärk. CE-märgistuse paigaldamine CE-märgistuse paigaldamine enne toote turule laskmist ja kasutuselevõttu on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikides toodetavatele, turustatavatele või kasutatavatele tootele,...
  Loe lähemalt
 • MIs on Spageti diagramm?

  Spageti diagramm (inglise keeles – Spaghetti plot) on visuaalne kujutis, mis näitab inimese, objekti või tegevuse teekonda mingi protsessi raames. Spageti diagramm on kiire ja lihtne viis, mis võimaldab jälgida ja visualiseerida objektide ja inimeste vahelisi kaugusi tööruumides. Nimi pärineb lõpptulemusest, mis näeb välja nagu spagetid taldrikul. Meetod võimaldab analüüsida transpordi, ruumipaigutuse, siselogistika ja liikumistega seotud...
  Loe lähemalt
 • Mis on Lean 6 Sigma projektid?

  6 sigma projektid on valdkond, mis on paljude Eesti ettevõtete jaoks veel uudne ja kauge. Selliste metoodikate ja projektidega tegeldakse valdavalt rahvusvahelistes ettevõtetes. Tegelikkuses on lean 6 sigma ja DMAIC loogika kasutamine realiseeritav paljudes Eesti organisatsioonides. Lean 6 Sigma (Six Sigma) parendusprojektidest lihtsustatult Lihtsustatult võttes on 6 sigma programmid parendusprojektid, mille eesmärgiks on organisatsioonile oluliste väljakutsete...
  Loe lähemalt
 • Millised on enesehindamise tehnikad?

  Enesehindamistehnikad võivad olla nii lihtsamad kui ka keerulisemad. Enesehindamiseks sobiliku meetodi valik sõltub hindamise eesmärgist, kuid kindlasti peab arvestama ka organisatsiooni käsutuses olevaid ressursse. Sobivaima enesehindamise tehnika väljavalimisel saab lähtuda ettevõtte olemasolevatest võimalustest. Sellest, kui palju aega kulub enesehindamise läbiviimisele ja milline on projekti tähtaeg, millised on hindajate kogemused, kui suur on enesehindamise meeskond ja...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Jussi Onoperiga: 20 aastat konsultatsiooniturul, kuid action´it jagub pidevalt!

  Jussi, Sinu asutatud TJO Konsultatsioonid sai käesoleval aastal 20-aastaseks. Teeme algatuseks selgeks ühe asja – kas tähekombinatsioon „TJO“ viitab ainult Sinu nimeinitsiaalidele või on selle taga veel mingi tähendus? Tähekombinatsioonil TJO on lisaks minu nimetähtedele tegelikult veel üks tähendus: oleme kogu oma tegevusajaloo jooksul lähtunud Tervikliku Juhtimisega Organisatsiooni mudelist. Lühidalt öeldes tähendab see veendumust, et...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 9001:2015 toob uuendusi – I osa

  2015. a 9. septembril antakse kavakohaselt välja ISO 9001 uus versioon. Seekord on oodata kaalukamaid muudatusi. Seetõttu kavandatakse ka 3 aastast üleminekuaega, nagu see oli ISO 9001:2000 versiooni puhul. Järgnevates artiklites on esitatud põgus ülevaade standardi uuendustest. ISO 9001 ülesehitus uueneb Need, kes on oma juhtimissüsteemi loonud standardi ülesehitusest lähtuvalt, saavad taas oma süsteemi uuendada....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 9001:2015 toob uuendusi - II osa

  Aeg lendab kiiresti – juba aasta on möödas ajast, kui ametlikult nägi ilmavalgust standardi ISO 9001 uus versioon. Kuna seekordsed muudatused ja uuendused standardi nõuetes on mõnevõrra kaalukamad kui varasemalt, on ka üleminekuaeg varasemast pikem – nimelt 3 aastat, millest esimene kohe-kohe täis tiksub. Seega peavad ISO 9001:2008 järgi sertifitseeritud organisatsioonid planeerima järgneva kahe aasta...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 9001:2015 toob uuendusi - III osa

  Kui ISO 9001 standardi muudatusi puudutavas eelmises artiklis rääkisime põhjalikumalt ISO 9001:2015 4. ja 6. peatüki uutest nõuetest, mis seostusid konteksti, huvipoolte, riskide ja võimaluste hindamisega, siis käesolevas (ja viimases) standardi uuendusi käsitlevas artiklis vaatleme lähemalt ülejäänud uuendusi. 7. peatükis on lisandunud seire- ja mõõteseadmetele ressursside mõiste. See tähendab, et lisaks seadmete mõõtetäpsuse tagamisele tuleb...
  Loe lähemalt
 • Mis on poka-yoke?

  Poka-yoke lahenduste eesmärgiks on minimeerida inimlikest vigadest tingitud kvaliteediprobleeme ja –kulusid.
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: "Tark ei torma" põhimõte kehtib ka tootmisetevõttes

  Oma igapäevatöös kohtame Eesti tootmisettevõtete puhul sageli olukorda, kus efektiivsuse tõstmiseks tasuks teha mitmeid muudatusi. Tegelikkuses sooviks ka klient need ellu viia, kuid leitakse vabandus: „praegu küll ei saa“ – tööd on palju ja aega on vähe. Väga sagedased on situatsioonid, kus kokkulepitud kohtumised ja vahel ka koolitused tuleb ära jätta ootama paremaid aegu. Millest...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 9001 - kas ainult sertifikaadi pärast?

  Mõni aeg tagasi sattusin suhtlema mitmete erinevate Eesti ettevõtete kvaliteedijuhtidega või töötajatega, kes täidavad oma ettevõttes kvaliteedijuhi (juhtimissüsteemi standardite mõistes “juhtkonna esindaja”) rolli. Jututeemaks oli võimalik koostöö ettevõtete kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamiseks. Suureks kujunes aga minu üllatus, kui kuulsin kvaliteedijuhtidelt selliseid vastuseid: meil oli just ära korraline audit sertifitseerijaga ja nüüd on mõneks ajaks “kvaliteedijuhtimisega rahu majas”,...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Too juurde!

  Ilmselt on kõik kogenud situatsioone, kus töö jääb seisma selle tõttu, et mingi materjal saab töökohal otsa, sest seda on unustatud tellida. Olgu selleks siis kontoris koopiapaber või tühi veepudel, tootmises mõni kinnitusvahend, abimaterjal vms. Korduvate protsesside puhul kasutatakse juba aastakümneid nn kanban-süsteemi. Suurte tootmiste ja keerukate protsesside puhul eeldab sellise süsteemi juurutamine põhjalikku eeltööd...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Kust leida 10 000 €?

  Suures paberitööstuse ettevõttes oli välja kujunenud, et igal nädalal pandi seisma viiest sektsioonistkoosnev tootmisliin. Liin oli vaja seisata eelkõige seetõttu, et teritada hirmkallist, lausa 10 000 € maksnud terade komplekti. Teritusprotsess nägi ise välja järgmine: 1. terade komplekti lahti monteerimine – 25 minutit 2. terituspingi juurde transport – 5 minutit 3. teritamine – 150 minutit...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Me ei tohi seda klienti kaotada...

  Aknatehase müügimees oli äsja leidnud uue kliendi. Peagi laekus kliendilt märkus toodete kvaliteedi kohta: nimelt olevat klient eeldanud, et lõppviimistletud oleksid ka puitaknaraamide välimised küljed. Murelik müügimees lõi majas korralikult lamenti: „Kehva tootekvaliteediga ei ole me konkurentsis! Me ei tohi seda klienti mingil juhul kaotada! Peame olema paindlikud ja kliendi soovidega arvestama, siis saame loota...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Viska minema see pastakas...

  Tead neid topse kontorilaudadel, mis on mõeldud kirjatarvete ja muu säärase hoidmiseks? Kui viibid praegu kontoris, on tõenäoline, et Sinu nägemisulatusse jääb üks selline tops, mis on täis erinevaid pastapliiatseid. Oma ülemist lauasahtlit avades leiad ilmselt veel paar erinevat kirjapulka… Kas Sulle on tuttav situatsioon, kui kirjutama asudes avastad, et topsist võetud pastapliiats ei tööta,...
  Loe lähemalt
 • Mis on innovatsiooniosaku toetus?

  kuni 4 000 eurot krooni üksiktaotluse korral kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral toetuse piirmäär on kuni 100% abikõlbulikest kuludest taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt NB! Ühe taotlusega on võimalus teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt Toetuse eesmärgid Innovatsiooniosakute eesmärgiks on tihendada ettevõtjate koostööd ettevõtteväliste innovatsioonipartneritega. Toetust saavad taotleda: Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud  väike- või keskmise suurusega ettevõte. Eeltingimused taotlejale: taotlejal...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu konsultant Urmas Ruubeliga: LEAN ei ole luksus, vaid ellujäämise küsimus

  1. Urmas, palun seleta lihtsate sõnadega, mis on LEAN? LEAN on ühelt poolt mõtteviis ja teiselt poolt konkreetsete juhtimistehnikate kogum. LEAN keskendub tootmisettevõtte konkurentsivõime suurendamisele kolmes valdkonnas: 1. tootmise kiirus – täidame kliendi tellimusi konkurentidest kiiremini; 2. väikesed kulud –  suudame toota konkurentidest parema hinnaga; 3. stabiilne kvaliteet –  toodame ainult selliseid tooteid, mis vastavad kliendiga kokkulepitud nõuetele; LEAN põhineb niiöelda...
  Loe lähemalt
 • Mis on teadmiste ja oskuste arendamise toetus?

  Projekti maksumus minimaalselt 2 000 eurot Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt Toetuse piirmäär on 50% abikõlbulikest kuludest Toetuse eesmärgid Toetuse eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks läbi erinevate teadmiste-oskuste arendamise projektide. Toetust saavad taotleda: Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud FIE või äriühing, samuti MTÜd, sihtasutused ja kutseühendused,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas esimene lean-vasikas peab ikka aia taha minema?

  Hiljuti tulid ühe tootmisettevõtte sisekoolitusel jutuks raskused, mida keskastme juhid on kogenud leantööriistade juurutamisel. Selgus, et selles ettevõttes on üritatud 10 aasta vältel kolmel korral edutult juurutada ühte lean metoodikat – 5S-i (puhtus ja kord töökohal). Arutlesime, miks mõistlike ja positiivsete töökorralduslike muudatuste elluviimine seni õnnestunud pole, mida teha ja mida mitte teha, et esimene „lean-vasikas ei läheks...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu: Koolitusprogrammi "Efektiivse tootmise edulood" esimese lennu osalejate muljed

  Sõbrapäeval, 14. veebruaril, tõmbas otsad kokku läbi 2017 aasta hilissügise ja talve kestnud praktiline koolitusprogramm „Efektiivse tootmise edulood“. Viiest 1-päevasest seminarist koosnenud programmis osales kokku 14 juhti ja spetsialisti Eesti erinevatest tootmisettevõtetest. Lisaks klassiruumis toimunud õppele külastati erinevaid edukaid ja efektiivseid tootmisettevõtteid, kus tutvuti LEAN-tehnikate praktilise rakendamisega juba põhjalikumalt. Programmi lahutamatuks osaks olid ka osalejate...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Stora Enso Packaging tehase- ja tootmisjuhi Toomas Jänesega

  Toomas Jänes, te olete Stora Enso Packaging ASi tehase ja tootmisjuhiks. Milliseid väljakutseid pakub teile tüüpiline päev? Igapäevatöö on jälgida, et kõik toimib ja kui ei, siis panna kõik toimima. Sealhulgas tööohutuse küsimused, mida muuta, mida teha paremaks ja seda kuni töötajate heaoluni /töövõteteni välja. Vaatan, et oleks kõikidel mõnus tööd teha. Millal olete iseenda...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kiire tootevahetus SMED tehnikaga

  Lean põhimõtete aina suurem kasutusele võtmine kaubanduses ja jaotusprotsessiga seotud ettevõtetes on tootmisettevõtete jaoks toonud kaasa palju uusi lahendamist vajavaid väljakutseid. Laovarude optimeerimine ja toodete sortimendi pidev suurenemine on viinud tellitavate partiide suuruse pideva vähenemiseni. Tootjate jaoks toob see kaasa vajaduse toota samuti väiksemaid partiisid, ehk teha tihedamini seadmetel tootevahetusi. Mitte kõik seadmete tootjad ei...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Juurpõhjuste analüüs ja 8D raport

  Olin hiljuti ühes vene keelt töökeelena kasutavas rahvusvahelises ettevõttes, kus emaettevõtte nõudel tuli kasutama hakata 8D raportit. Meilt telliti koolitus, mille eesmärgiks oli nii teoorias kui ka praktiliste näidete abil teha protsess läbi. Grupis oli 10 inimest, kellest ükski polnud midagi kuulnud ei juurpõhjuste analüüsist, ega isegi mitte sellisest mõistest. Emaettevõtte poolt oli saadetud 8D vorm...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: LEAN-mõtteviisi taust ja variatsioonid

  LEAN kui ettevõtte toimimisviis on Eestis juba küllaltki laialt levinud. Areng on olnud kiire ja mudelid, mille kaudu ettevõtted on hakanud „tootmist timmima“ on pärit väga erinevatest allikatest. Samavõrd palju on eri käsitlusi, kuivõrd ka on LEANil endal eri nimesid (heal lapsel ikka mitu nime). Eesti ettevõteteni on LEAN jõudnud suuremalt jaolt välismaiste emaettevõtete kaudu....
  Loe lähemalt
 • Mis on stardi- ja kasvutoetus?

  Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7 000 eurot. Toetuse piirmäär kuni 80%. Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni 32 000 eurot. Toetuse piirmäär kuni 65%. Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt. Toetuse eesmärgid Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ettevõtluse alustamisele ja ettevõtete jätkusuutlikkuse ja kasvuvõime suurendamisele. STARDITOETUST saavad taotleda ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad, millised vastavad järgmistele tingimustele: Taotleja omanike...
  Loe lähemalt
 • Mis on 5 miksi?

  Igas organisatsioonis tuleb ette kõrvalekaldeid. Tegijatel juhtub nii mõndagi. Tavaliselt tegeletakse kiirete lahendustega ega süüvita probleemide põhjustesse. Kui küsitaksegi põhjust, siis sageli piirdutakse esimese „vabandusega“ (a la inimlik eksimus). Sellisel moel tegutsedes jäävad probleemid korduma. Rahvusvahelised kliendid, nt autotööstuse esindajad, küsivad oma tarnijatelt probleemide korral ka juurpõhjuste väljatoomist. Küsimise mõtteks on probleemide kordumise vältimine. “5...
  Loe lähemalt
 • Mis on varieeruvus ja 6 sigmat?

  Varieeruvus ehk kõikumine mingi keskmise ümber on iseloomulik nii looduslikele kui ka inimese poolt loodud protsessidele. Mitte ühegi korduva protsessi tulemus ei ole kunagi täpselt sama. Ja kui õnnestubki kokkulangevus tuvastada, on tegemist juhusega. Variatsioonide esinemine on ka evolutsiooniteooria ja kvantmehhaanika aluspõhimõte. Varieeruvuse mõistmine, mõõtmine ja ohjamine on kulude vähendamise ja kvaliteedi tõstmise peamisi vahendeid....
  Loe lähemalt
 • Mis on sertifitseerimine ja akrediteerimine?

  Mis on lean?
  Mis on sertifitseerimine Sertifitseerimine on protseduur, mille käigus kolmas osapool – akrediteeritud sertifitseerimisorgan – annab kirjaliku kinnituse (vastavussertifikaadi), et toode, protsess või teenus vastab teatud erilistele nõuetele. Mis on sertifikaat Vastavussertifikaat on kirjalik kinnitus, et toode või juhtimissüsteem vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele. Mis on akrediteerimine Akrediteerimine on protseduur, mille käigus annab kompetentne organ – akrediteerija...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Tulemusjuhtimisest ja juhtimisest üldse

  Tulemusjuhtimise meetod – kokkulepitud selgelt mõõdetavad tulemused ja nende pidev jälgimine on laialt levinud nii Eestis kui kaugemal. Tulemuste pidev mõõtmine on vajalik tagamaks, et töötajad pingutavad õiges suunas ning teavad, kui mida ja kui palju neilt oodatakse. Sellise juhtimisviisi juured ulatuvad 1960. aastatesse. Olulisim, kuid samas kõige rohkem eksimusi kaasa toov on õigete mõõdikute...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Juhtimissüsteemi dokumentatsiooni kasutamine pilves

  Elu liigub üha enam selles suunas, et kirju kirjutatakse ja ka dokumentatsioon koostatakse arvutis ning üha vähem prinditakse dokumente paberile. Ka jooniste koostamisel on valdavaks saanud e-lahenduste kasutamine. Kuidas suhtuda aga juhtimissüsteemi dokumentatsiooni? Kas see peaks endiselt jääma pigem paberile või on aeg ka siin kaasaaegsemaid lahendusi kasutada? Tänapäeval kasutatakse üha rohkem erinevaid e-lahendusi (e-post,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Operatiivne või strateegiline plaan?

  Küsisin hiljuti ühelt kliendilt, milliseid sisemisi arenguprojekte ja koolitusi nad uuel aastal plaanivad. Ta vastas: „Aasta operatiivplaani ja eelarvete koostamisega tegeleme me juba alates sügisest. Koondame osakondades töötajatelt mõtteid erinevate vajalike tegevuste kohta, kuulame maad ja uurime hindu, et koostada eelarve. Osakondade tegevuskavad ja eelarved kinnitab lõpuks juhtkond. Eks eelarvelised vahendid ja nende kulutamine sõltuvad...
  Loe lähemalt
 • Mis on ekspordi arendamise toetus?

  Maksimaalne toetuse summa on 160 000 eurot. Projekti toetus minimaalselt 3 000 eurot. Ainult sihtturu nõustamisteenuse korral toetus maksimaalselt 10 000 eurot. Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt Toetuse määrad ühistaotluse korral kuni 70% ekspordiplaani alusel elluviidava individuaalprojekti korral kuni 50% üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturu teenuseosutajalt nõustamisteenuse hankimist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 50% üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturgudele...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Tarneahela juhtimissüsteemid on rakendatavad ka kalanduses

  FSC-märgise kasutamine on puidu- ja trükitoodete kasutamisel muutunud paljudele Eesti tootjatele juba harjumuspäraseks . Sellele on kaasa aidanud elanikkonna ja ka antud valdkondade puit- või trükitoodete ostjate ja turustajate keskkonnateadlikkuse kasv ning soov teistest millegi poolest eristuda. Nii ongi muutunud üsna tavapäraseks, et Eesti tootjatelt nõutakse puidust valmistatud toodete eksportimisel tooraine päritolu kontrolli tõendavat FSC-märgist....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: EAS ettevõtte arenguprogramm – täiendav võimalus arendustegevuse edendamiseks

  Jätkuvalt on avatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse meede “Ettevõtte arenguprogramm”, mis on sobilik arendustoetuse andmiseks töötleva tööstuse ja niinimetatud nutika spetsialiseerumise valdkonna ettevõtetele. Toetusmeede on suunatud eelkõige ambitsioonikatele ja ekspordipotentsiaaliga ettevõtetele ning toetab organisatsiooni pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust. Ettevõtte arenguprogrammist saavad toetust need ettevõtted, kes on enne taotlema asumist...
  Loe lähemalt
 • Mis on tootmise efektiivsuse kiiranalüüs?

  Oleme valmis efektiivsuse suurendamise võimaluste vastu huvi tundvate tootmisettevõtete juures läbi viima tasuta tootmise efektiivsuse kiiranalüüsi. Mis on tootmise efektiivsuse kiiranalüüs? Efektiivsuse kiiranalüüsi sisu Oma sisult koosneb kiiranalüüs kahest osast: ringkäik tootmises ja laos vestlused võtmetöötajatega teadlikkuse taseme ja efektiivsuse tõstmise võimaluste täpsustamiseks Ringkäigu jooksul tekib konsultandil pilt sellest, milliseid muudatusi ettevõte on teinud efektiivsuse...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Partiitootmine vs ühe toote voog (one piece flow)

  Minu esimene töökoht pärast kõrgkooli lõpetamist oli suures üleliidulise tähtsusega tootmisettevõttes, kus alustasin tööd stantsimise jaoskonna meistrina. Kui nüüd meenutan tolleaegset töökorraldust, siis julgen öelda, et sel ajal oli 100% kasutusel partiitootmine. Mäletan kvaliteediprobleeme, mis tekkisid stantsitud toorikute jõudmisel järgmisse operatsiooni. Tihti tuli suured partiid uuesti toota, kuna näiteks alles keermestamist alustades tuli välja, et...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 9001 – mitte ainult sertifikaadi pärast...

  Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine on esimene samm ettevõtte tegevuste korrastamisel. Põhilisteks motivaatoriteks juhtimissüsteemi juurutamisel on ettevõtjate hulgas reeglina:    mingi konkreetse valdkonna parendusvajadus,    eelise saavutamise vajadus konkurentide ees või    kliendipoolsed nõudmised ISO 9001 standardi kasutamine on reeglina vabatahtlik ja selle kasutamise või mittekasutamise üle saab iga organisatsioon ise otsustada. Samal ajal on sageli tegemist turu...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu PKC Eesti ASi projektijuhi Silver Kannega

  PKC Eesti AS projektijuht Silver Kanne oli üks neist tublidest õppijatest, kes osales 2016. aasta kevadperioodil TJO Lean-tehnikate arenguprogrammis. Uurisime Silverilt tema töö ning lean-tehnikate arenguprogrammis õpitu kohta lähemalt. 1. Silver, räägi palun natuke PKC Eesti AS-ist. Mida Sa ettevõttes teed ning mis Sind motiveerib? PKC Eesti AS on PKC Group OY kontserni kuuluv ettevõte,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Ettevõtte protsesside kaardistamine ja analüüs – milleks see hea on?

  Lühike ja lihtne vastus on, et seni pole välja mõeldud ühtki alternatiivset meetodit, kuidas ettevõtte protsesside ja tegevuste kvaliteeti paremini tõsta. Protsessijuhtimise juurutamist saab täielikuks nimetada siiski tinglikult. Kõiki protsesse ei ole mõtet kaardistada, rääkimata nende optimeerimisest. Seetõttu tuleb esmalt läbi mõelda, milliste ettevõtte protsesside puhul on kaardistamine ja analüüs vajalik ning millise detailsusega tuleks...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Lean-põhimõtete levik Eesti ettevõtetes

  Põhiosa Eesti tootmisettevõtetest on Euroopa mõistes väike- või mikroettevõtted, mis peavad olema võimelised kuluefektiivselt tootma suhteliselt väikeseid ja kiiresti muutuvaid tootepartiisid. Seda ei suuda kaugeltki kõik ning seetõttu on kõrge kvaliteedi ja lühikese tarneaja saavutamine madalate kuludega ettevõtte jaoks järjest tihenevas konkurentsis oluline eelis. Üks võimalustest saavutada ettevõtte edukuse tagamiseks vajalik võimekus ja püsida jätkuvalt...
  Loe lähemalt
 • Mis on energiajuhtimissüsteemi standard ISO 50001?

  Energiajuhtimissüsteemi standard ISO 50001:2011 rakendab juhtimissüsteemide klassikaks saanud pideva parendamise põhimõtted ettevõtete tasandil energiasäästu saavutamiseks. Energiasisendite hinnakasvu ja loodusvarade kahanemise tingimustes annab see soovitud tulemuse nii ettevõtte keskkonnajuhile, raamatupidajale kui ka tippjuhile. Mis on energiajuhtimissüsteem? Omavahel seotud või interaktiivsete organisatsiooni elementide kogum energiapoliitika ja –eesmärkide püstitamiseks ja saavutamiseks.  Mis on energiajuhtimissüsteemi eesmärgid? Kavandada energiaefektiivsuse eesmärgid...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas standardiseerimine on kurjast?

  Olen tähele pannud, et sageli on inimesed vastu nii muudatustele kui ka standardiseerimisele. Ometi on mõlemad efektiivsuse tagamiseks vajalikud. Järgnevalt arutleme pisut standardiseerimise plusside ja miinuste üle. Seega, kas standardiseerimine on kurjast? JAH, standardiseerimine on kurjast… … kui sellega üle pingutada Mõnikord võib organisatsioonides avastada iga valdkonna ülimalt täpset reguleeritust. Iga väiksema liigutuse või tegevuse...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas aasta algust õigesti ära kasutada?

  Aasta algus on paljude organisatsioonide jaoks suhteliselt rahulik aeg. Aasta lõpu pingutused on selja taga. Uute tellimuste ja projektide sissetoomisega läheb aega. Inimestel on aega. Kui end liiga lõdvaks lasta, siis alaneb inimeste, meeskondade ja terviklikult vaadates organisatsioonide suutlikkus. Tavaliselt soovitakse töö juures hoida õiget meeleolu ja püsivalt piisavalt väljakutseid. Vastasel korral langeb meeskonna suutlikkus...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: FSC standard uuenes

  FSC tarneahela juhtimissüsteemi standardist FSC-STD-40-004 anti hiljuti välja uus versioon. See eeldab juba sertifitseeritud ettevõtetel oma süsteemi uuendamist. FSC-märgise kasutamine Üha enam populaarsust kogub nii Euroopa kui ka kogu maailma puidu ja trükitoodete turgudel FSC-märgise kasutamine. Sellele on kaasa aidanud elanikkonna ja ka antud valdkondade puit- või trükitoodete ostjate ja turustajate keskkonnateadlikkuse kasv ning soov...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Miks on vajalik ISO 50001 ehk energiajuhtimissüsteemi standard?

  ISO on välja arendanud standardi ISO 50001 (Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega). Anname kiire ülevaate: uuendustest, võrreldes EN 16001ga, eripäradest, võrreldes ISO 14001ga, energiajuhtimissüsteemi sisseseadmise sammudest, süsteemi loomise mõttest. Uus standard on sisult sarnane asendatava EN 16001ga. Samas on standardis ka mitmeid uuendusi. EN 16001ga võrreldes on lisandunud juhtkonna kohustuste osa. See on nüüd tüüpilise juhtimissüsteemi...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas ideed ellu viia ja jõuda reaalsete tulemusteni?

  Eesti inimesed on leidlikud ja ettevõtlikud, kellele meeldib aktiivselt mõtteid avaldada ja teemasid arendada. Selle tulemusena tekib sageli palju toredaid ideid. Mõnikord lubavad ideede väljapakkujad need ka ellu viia. Mõnikord lepitakse isegi kokku, kes teeb ja mis ajaks. Paraku sellega sageli asi piirdubki… Kui keegi süstemaatiliselt teemadega ei tegele, tagant ei torgi, siis jäävad väärt...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Möödalaskmistest lean-tehnikate rakendamisel

  Pärast seda, kui EAS lõpetas tootmisettevõtete diagnostika finantseerimise, jätkasime diagnostikate läbiviimist „oma kulu ja kirjadega“. Eesmärk on leida lühikese ettevõtte külastuse käigus efektiivsuse suurendamise võimalusi. Lihtne on pakkuda variante välja ettevõtetele, kes ei kasuta kas siis üldse või kasutavad väga vähesel määral lean tootmise elemente. Keerulisem on nende ettevõtetega, mis on juurutanud ja väidavad ennast...
  Loe lähemalt
 • Mis on tootearenduse toetus?

  Toetuse eesmärk on julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja teenused. Eesmärgiks on aidata ettevõtjal kasvatada uue või oluliselt muudetud toote või teenuse ekspordist saadud müügitulu.  NB: Taotlemisel tuleb arvestada, et uus või oluliselt muudetud toode või teenus peab panustama vähemalt ühte nutika spetsialiseerumise (TAIE) fookusvaldkonda toetuse andmine peab...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Hyrles OÜ tegevjuhi Urmo Sisaskiga

  Kuumadel juunikuu päevadel leidis meie küsimustele aega vastata OÜ Hyrles tegevjuht Urmo Sisask. Hyrles OÜ on aastal 2008 loodud 100 % Soome erafirma Hyrles OY-le kuuluv tootmisettevõte. Hyrles OY loodi 1989 aastal ja ettevõte on spetsialiseerunud õhukese lehtmetalli töötlemisele ja elektroonikatoodete valmistamisele kasutades moodsat tehnoloogiat. Eestis loodud tehases alustati tootmist 2009 a. kevadel ja ettevõtte toodanguks on allhanketoodete...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Palktare OÜ juhatuse liikme Siim Leisaluga

  TJO Konsultatsioonid alustab uue rubriigiga, milles tutvustame veidi lähemalt oma kliente ja nende tegemisi. Esimesena on “luubi all” OÜ Palktare ja meie küsimustele vastas lahkelt juhatuse liige Siim Leisalu. OÜ Palktare on pikaajalise tootmis- ja ekspordikogemusega firma, mis tegeleb puit- ning palkehitiste projekteerimise, tootmise, müügi ja paigaldamisega alates 1993 aastast ning on üks juhtivaid puitmajade tootjaid Eestis....
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Hilleberg Eesti juhataja Juta Heinveega: Hilleberg Eesti suvepäevad

  Paljudes Eesti firmades on traditsiooniks kujunenud suvepäevade pidamine. Suviste puhkuste lähenemise puhul räägime ühest huvitavast ettevõttest ja ettevõtmisest – Raplas maailma tipptasemel matkatelke tootvast Hilleberg Eesti OÜst. Hilleberg Eesti juhataja pr Juta Heinvee tutvustab ettevõtet: “Hilleberg Eesti OÜ näol on tegemist üsna omapärase ettevõttega. Põhineme väliskapitalil ja meil töötab täna 33 inimest. Üheks positiivse sisekliima indikaatoriks...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Käib vilgas tegevus

  Praegustes Eesti ettevõtetes ja asutustes on reeglina märgata üsnagi suurt aktiivsust. Kas on see „masu“ mõju, et kõikidel on piisavalt (ja enam) tegevust, või millestki muust tingitud, igal juhul on inimesed suhteliselt tegusad. Igavuse üle keegi ei kurda, pigem kurdetakse ajapuuduse üle. Seega käib hoogne tegevus. Kuid kas võime südamerahus öelda, et käib vilgas ja...
  Loe lähemalt
 • Mis on arendustöötaja kaasamise toetus?

  Ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine tänu kõrge kvalifikatsiooniga töötaja kaasamisele. Projekti piirmäär puudub; Toetuse toetusmäär on kuni 50% projekti abikõlbulikest kuludest; Toetuse taotluste vastuvõtt toimub jooksvalt. Nõuded arendustöötajale omab vähemalt 5-aastast rahvusvahelist töökogemust asjaomases valdkonnas, mis on omandatud välisriigis viimase 10 aasta jooksul; omab vähemalt kolmanda taseme haridust (ehk kõrgharidust); ei asenda teisi töötajaid, vaid võetakse tööle uue...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Juhised ISO 9001 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses

  Novembrikuus ilmus uus standard EVS 903:2010 Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses. Tegemist on järjekordse standardiga, mille on Standardikeskuse tellimusel ette valmistanud TJO Konsultatsioonid. Eesti kohalik omavalitsus ei tegele süsteemselt oma organisatsiooni arendamisega Kohalikele omavalitsustele on Eestis tavaks mõelda valla või linna arengu peale. Selles osas on olemas valla või linna arengukava. Samas on oluline...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kui HACCPst ei piisa

  Viimasel ajal on erinevad jaemüüjad nii Eestis kui teistes riikides hakanud nõudma oma tarnijatelt toiduohutuse juhtimissüsteemi olemasolu. Tänapäeval ei piisa paljude jaoks ettevõtte väitest, et nende valmistatud toit on tarbijale ohutu ning vastab kõigile alusnõuetele, oluline on seda tõendada viisil mis tekitab kõigile usku. Selle põhjuseks on toiduainetööstuse järgmised trendid: toodangu partiid suurenevad ning toodete...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kanban köögis

  Lihtne LEAN-tööriist – Kanban Üldiselt on levinud arvamus, et tootmise mõjususe ja tõhususe parendamine, eriti Lean-tööriistade kasutamine praktikas, on midagi keerukat ja hirmsat. Et seda müüti murda, toon ühe näite lihtsatest Lean-tööriistade kasutamisest igapäevases elus. Erinevalt paljudest kvaliteeditööriistadest on Lean tööriistadeks lihtsad ja üldtuntud meetodid, mis aitavad lihtsustada protsesside keerukust, vähendada jääkide teket ning muuta...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Lean põhimõtete rakendamine teenindusprotsessis

  Sisenedes kaubanduskeskuse väiksesse kauplusesse, kus hetkel pole teisi ostjaid ning müüja on oma pilgu naelutanud kassa arvuti monitorile filmi vaatamiseks. Asja tehes ning kaupade vahel ringi vaadates annab tema kehakeel ilmselgeid signaale: “SA OLEKS VÕINUD MINU POEST MÖÖDA MINNA!” Stopp, teeme siinkohal väikese peatuse olukorra vaatlemiseks. Tollel hetkel ei olnud müügiprotsess koheselt valmis käivituma. Müüja oli...
  Loe lähemalt
 • Mis on EVS-EN ISO 9004:2010?

  Mis on lean?
  Ligi 10 kuud tagasi avaldas ISO uue väljaande üldtuntud standardist ISO 9004. Eestikeelne versioon sellest standardist on ilmumas tõenäoliselt novembrikuus. Ka selle standardi on Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud TJO Konsultatsioonid. ISO 9004:2009 väärib tähelepanu, sest tegemist on kvaliteedijuhtimise standardite uue tasemega. Endiseks on jäänud ainult 2000. aastast ISO 9000-st tuttavad kvaliteedijuhtimise 8 põhimõtet. Ülejäänud käsitlused...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas teil on olemas strateegiline arengukava?

  Üha enam ja enam kostub siit-sealt vihjeid selle kohta, et majandussituatsioon hakkab ennast vähehaaval paremuse poole pöörama. Räägitakse sellest, kuidas on tõusule pööranud Eesti tööstustoodangu ja ka ekspordi näitajad. Loodetavasti on ka Eesti ettevõtetel olemas mingisugune visioon või nägemus, mida siis nüüd edasi teha, et sellest uuest kasvust võimalikult palju kasu lõigata. Olgu see siis...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Standardiseeritud juhtimissüsteem - organisatsiooni arengu tugi või piiraja?

  … sellist nimetust kandis mõne aasta eest TJO Konsultatsioonide poolt korraldatud kvaliteedikonverents. Konverentsilt jäid kõlama mitmed praktikas kinnitust leidnud olulised põhimõtted: terve mõistuse ja loogika kasutamine erinevate protseduuride ning mudelite väljatöötamisel; standard ei ole eesmärk, vaid vahend paremate tulemuste saavutamiseks, samal ajal tasuks protseduuride loomisel keskenduda tulemuste saavutamisele ja võimalusel mitte liigselt piiritleda seda, kuidas...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Riskianalüüs - kas kokkuhoid või raiskamine?

  Ilmselt kõik inimesed maailmas riskivad pidevalt millegagi. Kaasa arvatud käesoleva artikli lugejad. Võimalus on kahjustada oma silmi või lugeda artikkel läbi ja konstateerida, et aeg sai asjatult raisatud. (Siinkohal autor tahab anda endast parima, et viimane ohutegur ei realiseeruks.) Võimalikke ebameeldivaid sündmuseid võib olla veel mitmeid. Mõned neist realistlikumad, teised pigem teadusliku fiktsiooni valda kuuluvad....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas jääda ellu ehitusturul?

  Viimase aasta jooksul on ajakirjanduses ilmunud suurel hulgal artikleid raskuste kohta ehitussektoris. Valdavalt on kirjutatud, kui halvasti kellelgi läheb või süüdistatakse finantsasutusi. Käesolev artikkel, vastupidiselt üldlevinud teemakäsitlustele, toob välja võimaliku retsepti kriisi võitmiseks. Tõsi, olukord ehitusturul on keeruline. Praktiliselt ainsaks ehitaja valimise kriteeriumiks on kujunenud hind. Paljud ehitusettevõtted teevad pakkumisi sageli alla omahinna ning püüavad...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Strateegia ülevaatus ja uuendamine

  Tänases uudiskirjas tahaksin peatuda ühel järjekordsel tähtsal teemal seoses üleüldise majandussituatsiooniga, kus me kõik koos hetkel viibime. Tasapisi hakkab jälle lähenema sügis ja ka aasta lõpp, kus tehakse kokkuvõtteid mööduva aasta jooksul saavutatud tulemuste ja täidetud eesmärkide kohta. Üsna levinud on see, et kokkuvõtte sisu piirdub üksnes majandustulemuste (käive, kasum) kokkuvõtte tegemisega. Mõnikord tehakse üldisem...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: FSC garantiimärgis kui ekspordi abimees

  Viimaste aastate jooksul on nii Euroopa kui ka kogu maailma puidu ja trükitoodete turgudel muutunud üha populaarsemaks FSC märgise kasutamine. Sellele on kaasa aidanud nii elanikkonna keskkonnateadlikkuse kasv kui ka soov teistest millegi poolest eristuda. Kuidas see puudutab Eesti firmasid? Majanduslanguse tingimustes on ekspordikliendid muutunud üha valivamaks. Nii ongi muutunud üsna tavapäraseks, et Eesti tootjatelt...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Innovatsioon kujundab tooteid, protsesse ja organisatsioone

  Üldine majanduse jahenemine ning turumahu vähenemine paneb ettevõtteid otsima uusi võimalusi. Üheks lahenduseks on kulude kärpimine ning võimalikult madala müügihinna abil käibe hoidmine. Paraku leidub alati kusagil konkurent, kes pakub veelgi odavamalt… Tuleb pakkuda midagi enamat, olla innovaatiline. Tuletame meelde, et 2009. a on Eestis nimetatud innovatsiooniaastaks. Kui palju aga inimesed innovatsioonist teavad? Samale küsimusele...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Tark juht valmistub uueks tõusuks

  Praeguses majandusolukorras ei ole kellelgi lihtne. Kõik püüavad toime tulla – isegi kui selleks tuleb vahel vastu võtta ebapopulaarseid otsuseid. Kuid ei tohi unustada, et iga täna tehtud otsus mõjutab ettevõtte edukust tulevikus. Ükski langus ei ole igavene ja kui ettevõtte juht on arukas ning selleks valmistunud, siis tuleb ta igas olukorras toime ja on valmis...
  Loe lähemalt
 • Milliseid muudatusi nõuab ISO 9001:2008?

  Mis on ISO 27001 ja ISMS?
  15. novembril 2008. a jõustus rahvusvahelise standardi ISO 9001 uus verisoon aastanumbriga 2008 ning  eestikeelne EVS-EN ISO 9001:2008 muutus huvilistele kättesaadavaks jaanuari algusest. Sellega seoses võib ISO 9001:2000 standardi nõuete alusel sertifitseeritud organisatsioonidel tekkida mitmeid küsimusi, nagu näiteks: – millised on muudatused? – mida tuleb juhtimissüsteemis või dokumentides muuta? – kui pikk on üleminekuaeg? – kuidas viia juhtimissüsteem vastavusse...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Mida teha käesolevas majandussituatsioonis ekspordimahtude kasvatamiseks

  Tänases uudiskirjas tahaksin peatuda ühel tähtsal teemal seoses üleüldise majandussituatsiooniga, kus me kõik koos hetkel viibime. Juba mõnda aega on kõikvõimalikes meediakanalites ning valitsuse pressikonverentsidel ja intervjuudes olnud jutuks see, mida peaksid ettevõtted tegema selleks, et tänases majandussituatsioonis ellu jääda ja kasvõi mõnigi töökoht säilitada. Ekspordimahtude suurendamine Üha enam ja enam on kõlama jäänud imerohuna...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: ISO 9001:2008 - jäi järgi ainult nõuetele vastavus, toote kvaliteet on edukalt elimineeritud

  Ilmselt kõik kvaliteedijuhtimise huvilised on teadlikud, et 15. novembril jõustas International Organization for Standardization uue versiooni ISO 9001-st. Eestikeelne versioon on läbinud edukalt arvamusküsitluse ning artikli kirjutamise hetkel kohe-kohe saadaval. Käesolev kirjutis püüab põgusalt selgitada olulisemaid rõhuasetustute muutuseid ning tuua välja standardi muudatuste mahtu. Üldjoontes võib eestikeelses versioonis kokku lugeda ligi 100 erineva olulisuse astmega...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Ajad muutuvad. Kuidas muut(ud)a?

  Viimaste kuude jooksul aset leidnud muutused maailmamajanduses sunnivad ettevõtteid ja organisatsioone mõtlema selle peale, kuidas kohaneda uute oludega nii rahvusvahelistel turgudel kui ka kodusel Eesti turul. Peamiste küsimustena tõusevad esile organisatsioonide toimimise efektiivsus ja kitsamalt põhitegevuse tootlikkus. Avaliku sektori ettevõtetes on aktuaalsed teemad aga ametite ühendamised ja kokkuhoiupoliitikad. Muudatuste sisseviimisel organisatsiooni tuleb ette näha tegevused...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Organisatsiooniline õppimine ja õppiv organisatsioon

  Kiirete muutuste maailmas on edukad vaid need, kes suudavad olla paindlikud, kohanevad ja tulemuslikud. See eeldab kollektiivset õppimist, mille kaudu arenevad uued teadmised ja arusaamad, mis omakorda mõjutavad käitumist. Me peame jõudma selle punktini, kus kogu organisatsioon on võimeline õppima, et me käitume homme teisiti. Organisatsioon vajab toimivaid protsesse, mis koondavad individuaalse ja organisatsioonilise õppimise....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas CE-märk valmistab muret?

  Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Eesti tootmisettevõtted saavad “ootamatult” teada, et nad ei tohi oma tooteid enam turustada. Kas tegemist on kellegi omavoliga või on sellel tõsi taga? Loomulikult on ettevõtete teadlikkus erinev ja sõna “ootamatu” ei pruugi kõikide jaoks olla kohane. Samas on küllalt juhtumeid, kus ettevõtted ei jõua püsida kursis väljaantavate standarditega....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kvaliteet on tagasi

  Majanduslangus muudab eelistusi ostuotsuste tegemisel. Kuna rahaliste vahendite saamine on suhteliselt raskem võrreldes õitseva majanduse olukorraga, siis on ootused ostetavale kaubale kõrgemad. Raskelt saavutatud vahendite eest soovitakse paremat kaupa. Selline trend sunnib tootjaid tootlikkuse kasvatamiselt pöörama rohkem tähelepanu ka kvaliteedi tagamisele. Toote kvaliteediga peab tegelema juba toote elutsükli kõige esimestes faasides. Toote kavandamise ja juurutamise...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas tootmise efektiivsus sõltub ka "koristajast"?

  Täna tahaksin peatuda ühel olulisel valdkonnal, mille abil on võimalik oma tegevuste tulemuslikkust parandada. Ja võib-olla olekski see just järgmine samm peale eesmärkide püstitamist tootmise efektiivsuse suurendamiseks. Ka ei nõua need tegevused ilmselt väga suuri ressursikulusid ja investeeringuid võrreldes teiste valdkondadega nagu koolitus, tarnijate arendamine, igasugused analüüsid jne. Ja see valdkond oleks nimelt “Puhtuse ja...
  Loe lähemalt
 • Mis on toiduohutus?

  Tänapäeva kiire elutempo tõttu on inimesed hakanud  tihti väljas sööma ja valmistoite kaasa ostma. Restoranid, kohvikud ja kiirtoidukohad peavad tagama, et nende poolt pakutav toit oleks ohutu ja täisväärtuslik.  Toitlustusasutuste valik on väga lai ning nende tase erinev. Et hoida ennast toidumürgistustest, tuleks toitlustuskohti valida ning vältida kohti, kust võite saada toidunakkuse. Selleks on olemas...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Millised on Eesti firmade tulevikuväljavaated?

  Eesti “oma Nokia” otsingud jätkuvad… Neil, kel parasjagu ei ole piisavalt palju riskikapitali ja/või puuduvad säravad ideed uute läbimurrete tarvis, tuleb keskenduda ellujäämisele ja konkurentsivõime tõstmisele. Üksnes majanduskasvule lootmine meid ilmselt mõnda aega ei aita. Mida siis teha? Strateegilised valikud Faktiks jääb asjaolu, et masstoodangu valmistamine kolib üha madalamate kuludega riikidesse. Erand tehakse vaid siis,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas kvaliteediinseneri töö on raketiteadus?

  Järgnevas kirjutises on kavas arutleda teemadel: 1. Kas kvaliteeditagamine on raketiteadus? 2. Kas juhtimise kvaliteet asendab tehnilist kvaliteeti? 3. Kas kvaliteet on tagantjärgi tarkus? 4. Meil on ärilised eesmärgid, meil on kiire ja me peame olema efektiivsed. Kvaliteediga tegelemine ei võimalda meil kõike seda. 5. Mida siis ikkagi teha, et soovitud tulemusi saavutada? Kas kvaliteeditagamine on raketiteadus? Lühike vastus oleks...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Õnn peitub oskuses õppida!

  Uus aasta on äsja alanud. Mida ootad Sina sellelt roti aastalt? Mida sooviksid alanud aastal saavutada, mida planeerid teha teisiti? Kas oled mõelnud, kuidas saaksid need kaksteist kuud muuta enda jaoks õnnelikuks ning meeldejäävaks? Loogiliselt võttes muutume ju iga aastaga üha targemaks ning kogenumaks. See omakorda annab meile võimaluse olla oma tegemistes tulemuslikum, panustada enam...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Aasta lõpu nõupidamistest

  Aasta lõpus on kohane teha kokkuvõtteid saavutatud tulemuste ja täidetud eesmärkide kohta. Traditsiooniline kokkuvõtete sisu piirdub majandustulemuse kokkuvõtte tegemisega. Mõnikord tehakse üldisem kokkuvõte ka aasta peamistest sündmustest ja probleemidest. Hea on, kui sellega seonduvalt kavandatakse ka peamised piirjooned või raamistik järgmise 1-2 aasta tegemistele ning uuendatakse eesmärgid ja jälgitavad suhtarvud. Kas kõik vajalik saab sellega...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Jussi Onoperiga: Nüüd on ka Eestis juhtimissüsteemide alane tehniline komitee

  tehnilise komitee esimees jussi onoper
  Jussi, palun selgita juhtimissüsteemide alase tehnilise komitee esimehena, kust sai selle loomine alguse? Kui kõik ausalt ära rääkida, siis tegelikult kogunesid 10 organisatsiooni esindajad komitee moodustamiseks juba käesoleva aasta maikuu lõpus. Vahepeal on komitee ka koos käinud ja ette valmistanud lähiaastate tegevusplaani. Valmis on saanud esimeste eestikeelsete standardite versioonid. Kuid kuna vahepeal oli suvi ja...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Toiduohutuse tagamine on vastutusrikas, kuid jõukohane igale organisatsioonile

  Toiduainete puhul ei piisa vaid kvaliteedinõuete täitmisest. Iga toiduaine, mis turule jõuab, peab olema ka tarbijale ohutu. Seetõttu kaasneb toiduainete tootmise-käsitlemisega suur vastutus. Ootamatutest sanktsioonidest saab hoiduda läbimõeldud toiduohutuse tagamise süsteemi väljaarendamisega. Euroopa Liiduga ühinemise järel on rahvusvaheline toiduainetega kauplemine tunduvalt elavnenud. Samuti on muutunud inimeste toitumisharjumused. Kui varem valmistati toitu kodus ise, siis nüüd...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Juhtimissüsteemide sertifitseerimise hetkeseis

  Eesti organisatsioonid on juba mitu aastat tegelenud aktiivselt erinevate juhtimissüsteemide standardite rakendamisega. On paras hetk vaadata üle, mis on lähiminevikus toimunud, milline on hetkeseis ning mida toob või võib tuua lähitulevik. Käesolevas artiklis kasutatud andmed pärinevad Eesti Kvaliteediühingu sertifitseeritud ettevõtete andmebaasist. See andmebaas sisaldab andmeid väljastatud ning hetkel kehtivate sertifikaatide kohta. Päringu tegemise hetkel oli...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Uus algus - kuidas "suletud ringist" välja murda?

  Suvine periood on selleks korraks jällegi läbi saamas. Loodetavasti pisut heitlikust suvest jääb siiski väikeste vihmasabinate asemel meelde päikesepaiste. Nüüd on aga taas aeg suunata oma mõtted töistele tegemistele-toimetustele ning hakata seadma sihte tulevaste perioodide planeerimiseks. Mida aga seejuures silmas pidada? Keerleme oravarattas Ülekuumenenud majandusest ning ettevõtluse kiirest kasvutempost loeme ajalehtedest pea iga päev. Usun,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas tootlikkust tasub tõsta vaid tootmises või on see teemaks ka büroos?

  Tootlikkust mõõdetakse (lihtsustatult) töö tulemuse ja selleks kulutatud ressursside hulga võrdlemise teel (tulem/ressursid). Tegelikult on sama loogikat võimalik rakendada ka bürootöö hindamisel. Näiteks võime mõõta aruannete koostamiseks kuluvat keskmist aega, arve või kirja käsitlemise keskmist aega vms. Kõiki neid näitajaid saab ka rahalistesse ühikutesse teisendada, mis enamasti aitab paremini mõista võimalikku säästu. Sageli on bürootöö...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Mõrud vastlakuklid ehk pisut klienditeenindusest

  Vastlapäeval sisenesin nälja kustutamiseks lõuna ajal ühes ettevõttes olevasse puhvetisse. Esimese ideena torkas pähe end premeerida paari vastlakukliga, millel oleks naturaalsest vahukoorest müts peal ja sai hästi pehme. Esitasingi tellimuse vastlakuklitele. Puhvetitöötaja, muidu mahe ja armas naisterahvas, kostitas mind sellise pilguga, millega saaks teha “revolutsiooni mäetööstuses kivimite purustamisel”! Järgnes puhvetidaami selline monoloog, mille tulemusena kadus...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Järgmine samm...

  Hiljuti kohtusin ühe mööblitootmise ettevõtte juhiga. Tema juhitav ettevõte on tegutsenud kümmekond aastat ja põhineb eesti kapitalil. Tootmismahud hetkel on suured, kuid tooted nõuavad üha keerulisemaid lahendusi ja suuremaid tööjõukulusid. Mis on muutunud viimaste aastatega ja mis saab edasi? Ettevõtte juhi arvamusel on vähenenud “õnneotsijate” arv ehk kliendid, kes tulevad ettevõttesse ja “panevad lauale” suuri...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Koostöö tarnijatega tootmise tulemuslikkuse suurendamise vankri ees

  Ettevõte kaasab toodete arendus- ja tootmisprotsessi oma tarnijad, aidates mõista, milleks nende poolt tarnitud materjali või komponenti kasutatakse ning milline on nende toote lõppkasutuse otstarve. Igapäevane tegevus tootmisega või teenuse pakkumisega seotud ettevõttes sisaldab ühe olulise osana koostööd tarnijatega ja/või allhankijatega. Nende koostööst sõltub suuresti see, kas ettevõte suudab täita oma klientide nõudmisi või nendega...
  Loe lähemalt
 • Millised on enamlevinud küsimused kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide osas?

  Meilt küsitakse tihti erinevaid juhtimissüsteemide arendamise ja kvaliteedijuhtimisega seotud küsimusi. Järgnevalt üritamegi anda ülevaate enamlevinud terminitest. Mis on kvaliteet? Kvaliteedi mõiste all on harjutud mõistma toodete tehnilisi omadusi. Ent tegelikult tasuks seda vaadelda laiemalt: toode või teenus on kvaliteetne siis, kui klient on selle kätte saanud nii, nagu eelnevalt kokku lepiti (nii omadustelt, tarneajalt kui...
  Loe lähemalt
 • Mis on juhtimissüsteemi auditeerimine?

  Juhtimissüsteemi auditeerimise taust Juhtimissüsteemi mõjususe ja soovi korral ka tõhususe kohta informatsiooni saamiseks on üks enamlevinud võimalustest siseauditi läbiviimine. Auditi läbiviimist nõutakse muuhulgas ka kõigi juhtimissüsteemidele nõudeid esitavate standarditega (nt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 jpt). Ehkki auditi läbiviimise protsess ei ole iseenesest keeruline, on siiski auditi klienti täielikult rahuldavat tulemust raske saavutada. Sageli...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Millest alustada tootmise efektiivsemaks muutmisel?

  Arendan pisut edasi eelmises uudiskirjas kajastatud teemat tootmise efektiivsuse tõstmise vajalikkusest. Arutleksin natuke selle üle, millest tasub alustada. Artiklis kirjutati “Iga ettevõte peab sisemiselt tegema valiku, milliste valdkondade arendamisega alustada. Valiku tegemisel tuleks lähtuda kasumlikkusest – millise valdkonnaga tegelemine annab kõige kiiremad tulemused”. Minu arvates tasuks juhtidel esimesena mõelda sellele, mida nad oma tegevusega üldse saavutada tahavad....
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Ideaalne klapp

  Ühel päeval, kui ootasin järjekorras seistes selle kiiret kulgemist, juhtusin juhuslikult kuulma kahe samas järjekorras seisja vestlust. Mulle tundus, et nad olid omavahel vanad tuttavad, aga polnud kaua kokku trehvanud. Kuulsin lauset, mis justkui sundis mind vestlust pealt kuulama. “No üldiselt teen tööd siis, kui midagi muud veel lõbusamat teha pole!” kiitles korrektse välimusega selgelt...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Madal tootlikkus ei ole enam probleemiks

  Eesti ettevõtete tootmisefektiivsuse madal tase on muutunud praeguseks väga aktuaalseks teemaks. Tõepoolest, Eesti tööstuse senised “eelised” (kohaliku tooraine olemasolu, sihtturgude lähedus, väikesed tööjõukulud, tootjate paindlikkus, toodete ja teenuste kombineerimine, alaliitude toetused) hakkavad vähenema, võrreldes varasemate aastatega. See aga kahandab ettevõtete konkurentsivõimet. Konkurentsivõime säilitamisel on suurteks probleemideks tootlikkuse aeglane kasv ja kõrgekvaliteedilise ning hea mainega toodangu...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Julged alpinistid ja vanad alpinistid

  Julged alpinistid Hiljuti rääkis mulle ühe kemikaalidega tegeleva ettevõtte juhtkonna liige järgmise loo. Värskelt katseaja edukalt lõpetanud töötaja, kes läbis kemikaalide (sh hapete) käitlemise vastava juhendamise, eksis rängalt tööohutusalaste nõuete vastu. Nimelt oli töötaja haaranud mitmekümneliitrise hapet täis kanistri sülle ja kandmata kohustuslikku nahkpõlle, valanud happe otse reaktorisse. Küsimuse peale, miks töötaja nii käitus, eirates...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas vältida ebameeldivate asjade edasilükkamist?

  Me puutume kokku ülesannetega ja kohustustega, mis tekivad tööülesannetest või meie isiklikest kohustustest lähtuvalt. Üldjuhul me teame, mida peame tegema, kuid kõige raskem on tegevuste ellu viimine ning lõpuni ära tegemine. Üldiselt võib ülesanded ja kohustused oma iseloomult jagada kaheks. Esiteks meeldivad tegevused, mille tegemine ei valmista suuremat muret ja mis tehakse tavaliselt esmajärjekorras ja...
  Loe lähemalt
 • Rahvusvahelises sertifitseerimisorganisatsioonis Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) kasutusel olevad leidude kategooriad.

  Alates aprillist 2005 võttis Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) kasutusele uued auditi leidude kategooriad, mis asendavad varem kasutuses olnuid (N – nonconformity (mittevastavus), I – improvement note (parendusmärkus) ja O – observation (vaatlustulemus)). Praeguseks on eelpool nimetatud leidude kategooriad asendatud järmiste terminitega: Nonconformity on asendatud “suure mittevastavusega”,  Improvement note – “väikese mittevastavusega” ning Observation’it asendavad nüüdsest “vajab...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Milleks on vaja tublit asendajat?

  Ilmad on mõnda aega üsna ilusad olnud, sooja päeval kohati isegi 20 kraadi ümber. Ilmselt on juba paljudel mõtted tiirlemas suvise puhkusehooaja ümber. Mõnel on puhkus juba alanudki. Seetõttu tahan täna peatuda ühel väga olulisel teemal, nimelt töötajate asendamine nende töölt eemaloleku ajal (olgu see siis tingitud puhkusest, haigusest vm). Küllap olete ka teie, sarnaselt...
  Loe lähemalt
 • Mis on 8D-raport?

  Mis on lean?
  Autotööstuste jt rahvusvaheliste ärisuhete tasandil puutuvad ettevõtted vähemalt reklamatsioonide puhul kokku 8D-raportiga. Oma olemuselt on tegemist vormiga, mille täitmist lepingupartnerilt tõsisemate kõrvalekallete esinemisel nõutakse. Vormi täitmise eesmärgiks on selgitada välja probleemi juurpõhjus ja see kõrvaldada. Igal ettevõttel on tavaliselt välja töötatud väikeste variatsioonidega oma vorm, mille sisu on üldjoontes sarnane. Oma olemuselt on vormi täitmine...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Ruth Oltjeriga: Chemi-Pharm suudab täita Euroopa nõudeid

  Olles kohe-kohe avamas ust oma kauba ekspordiks Euroopa Liidu liikmesriikide siseturule, tuleb oma toodangu ekspordil arvesse võtta teatud lisanõudeid, mis on kirjeldatud erinevates direktiivides. Vastavad Euroopa Liidu siseturgu kujundavad direktiivid e. ühtsed nõuded määratlevad nõuded tööstustoodetele, mille tõttu ei pea enam iga üksiku riigi toodet eraldi kontrollima ning tunnustama. Direktiivid võib jagada laias laastus kaheks...
  Loe lähemalt
 • Uus standard juhtide käsutusse, Jussi Onoper (17.04.2006 Äripäev)

  Iga toimivat organisatsiooni juhitakse. Kas juhtimine on süsteemne, sõltub suuresti juhtidest ja väljakujunenud organisatsioonikultuurist. See, kas organisatsiooni juhid soovivad läbimõeldud töökorralduse abil raha ja aega kokku hoida, sõltub samuti juhtide valikutest. Mistahes töö lihtsustamiseks püütakse minevikus edu toonud lahendusi süstematiseerida ja uuesti kasutada. Üheks selliseks süstematiseeritud kogumikuks võib lugeda standardeid. Juhtide töö lihtsustamiseks ja organisatsioonide...
  Loe lähemalt
 • 1-minuti õppetund: Mõned on edukamad kui teised...

  “Kuidas läks?” küsisin sõbralt, kes oli just tulnud tähtsalt korvpallimängult. “Võitsime, lõpuks ometi!” kuulsin ta häälest uhkuse, rahulolu, kuid samas ilmsest pingutusest tingitud väsimuse noote. Kuna tavaliselt olime analüüsinud kaotusi suure innuga ja leidnud ka põhjused, miks eesmärki ei saavutatud, olin eriliselt huvitatud, mis nüüd siis kordamineku tõi. “Oo, super! Kuidas see teil õnnestus?” üritasin...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kvaliteedijuhtimissüsteem ja tootlikkuse näitajad

  Kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamist ette võtvate firmade juhid on nii mõnigi kord arvamusel, et süsteemi loomisega kaovad kõik siiani eksisteerinud probleemid. Praktika näitab aga natuke teist pilti. Kvaliteedijuhtimissüsteemi põhiline eesmärk on tagada toodete või teenuste stabiilne kvaliteet. Selleks tuleb analüüsida protsesse, leida üles kvaliteediriskid ja töötada välja kvaliteediriske haldavad meetmed. Kokkuvõttes tehakse kõik, et tagada toote või...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Aja planeerimine

  Iga inimese üheks suuremaks katsumuseks on talle eluks antud aja võimalikult hea kasutamine. Üldiselt ei ole sihitu ja väärtustamata ajakasutus – ajaraiskamine – aktsepteeritud. Järgnevalt soovin edastada teile mõned seminari “Efektiivne ajakasutus” ettevalmistamisel tekkinud mõtted, millest juhindumine võimaldab oma aega paremini kasutada ja laiemalt – elukvaliteeti parandada. Aja teadlik planeerimine lisab kindlustunnet eraeluliste ja ametialaste soovide ning sihtide...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kas standardid on mõeldud arengu piiramiseks või sellele kaasaaitamiseks?

  Iga aastaga muutuvad elutempo ja erinevate valdkondade areng üha kiiremaks. Igalt organisatsioonilt oodatakse järjest suuremat paindlikkust ja kiirust nii turu vajaduste aimamiseks kui ka nendele vastavate lahenduste (toodete-teenuste) väljapakkumiseks. Selline olukord eeldab loomulikult avatud hoiakut ja loovat mõtlemist. Kas standardid piiravad loovust? Loomeinimeste suhtes on aga sageli võetud hoiak – neile tuleb anda aega, tuleb oodata,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Tootmisprotsess ja tootmisohjesüsteemi sertifitseerimine

  Tänases nõuandes tahaksin rääkida natuke põhjalikumalt ühest järjekordsest võimalusest oma sisemise töökorralduse süstematiseerimisel. Ja seda mitte kogu ettevõtte ulatuses, vaid tootmisprotsessiga seonduvalt. Mõnede tooteliikide puhul on see muudetud lausa kohustuseks. Ja selliste toodete nimekiri järjest pikeneb. Kirjutasin tänavu artiklis meie hooldusteenusest. Viitasin seal põgusalt ühe hooldusteenuse osana ka tootmisprotsessi vastavusse viimisele erinevate standardite nõuetega ja...
  Loe lähemalt
 • Mis on ISO?

  Kõnepruugis mõeldakse “ISO” all sageli erinevaid standardeid, eeskätt standardit ISO 9001. Kuid tegelikult tähistab ISO Rahvusvahelist Standarditega tegelevat organisatsiooni (International Organisation for Standardisation), mis ühendab spetsialiste üle kogu maailma. See organisatsioon tegeleb erinevate standardite, tehnilisi spetsifikatsioonide jms väljatöötamise ja kaasaegsena hoidmisega. Üle kogu maailma populaarsust võitnud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõudeid sisaldav standard ISO 9001 on samuti nende...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Tööjõupuudus - stiimul tootlikkuse tõstmiseks

  Mu tuttav töötab ühes Eesti ettevõttes, millel läheb hästi. Või õigemini, millel läks hästi kuni töötajad hakkasid ettevõttest lahkuma. Uueks töökohaks valiti naaberriik, kus makstakse väidetavalt 2-3 korda rohkem palka. Selline käitumine kutsus esile tema kui juhi nördimuse Euroopa Liidu, valitsuse ja ebalojaalsete töötajate suhtes. Kui mõni aeg hiljem küsisin, kas olukord on paremaks muutunud...
  Loe lähemalt
 • Mis on kvaliteedijuhtimine?

  Mis on ISO 27001 ja ISMS?
  Praktikas toimib organisatsiooni tasandil lihtsustatult loogika: organisatsioon selgitab esmalt välja, mida tema klient soovib; seejärel hindab ta, kas ja millistel tingimustel on selle soovi rahuldamine võimalik sobivuse korral lepib organisatsioon kliendiga teenuse osutamise või toote pakkumise tingimustes kokku siis polegi muud kui hoolitseda antud lubaduste täitmise eest. Arvestada tasuks siiski ka sellega, et iga enesest...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: kas meil on kõik hästi või saab ka paremini?

  Kohtudes erinevate ettevõtete spetsialistidega tõstatub kvaliteediteemadest rääkides sageli pideva parendamise tagamise probleem. Uurides selle olemust tekitab ebaselgust nii parendamist vajavate probleemide parendusallikate kui ka parendust vajava taseme määratlemine. ISO 9001:2000 sõnab järgnevat: Organisatsioon peab pidevalt parendama kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjusust, kasutades selleks kvaliteedipoliitikat, kvaliteedieesmärke, auditite tulemusi, andmete analüüsi, korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi ning juhtkonnapoolseid ülevaatusi. Nagu näha...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kliendikaebus - probleem või väljakutse?

  Juhtub ju aega-ajalt ikka, et klient ei ole pakutava toote/teenusega rahul. Kahtlemata on sel puhul esimeseks prioriteediks tekkinud probleemi lahendamine. Samas on ilmselge, et paljud organisatsioonid ei ole enda jaoks lahti mõtestanud, kui väärtuslikku infot reklamatsioonid ja kaebused endas sisaldavad ning kuidas neid süsteemselt käsitledes ja analüüsides endale tulevikus kasu lõigata. Seda temaatikat käsitleb hiljuti...
  Loe lähemalt
 • Mis on harmoneeritud standard?

  Harmoneeritud standardid on eristaatusega Euroopa standardid, mis tulenevad  Euroopa Liidu uue lähenemisviisi direktiividest. Harmoneeritud standardite eesmärgiks on kirjeldada tehnilisi lahendusi direktiivides toodud oluliste nõuete täitmiseks. Harmoneeritud standardid koostatakse Euroopa standardiorganisatsioonide poolt neile Euroopa Komisjoni antud mandaatide alusel. Euroopa Komisjon  avaldab kokkuvõtliku  informatsiooni Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjade osas järgmisel veebilehel: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist.html Tehnilise dokumentatsiooni...
  Loe lähemalt
 • Mis tooted vajavad CE märki?

  CE märgistust vajav toode CE märgistust vajav toode on Euroopa Liidus turule lastav asi, mis võiks kahjustada isikute ohutust, tervist, vara või keskkonda ning millele on sellest tulenevalt õigusaktiga (direktiiviga) esitatud nõuded. Toote turule laskmine on tegevus, millega toode tehakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis esmakordselt kättesaadavaks kas levitamiseks või kasutusele võtmiseks ehk selle esmakordses ettenähtud otstarbel...
  Loe lähemalt
 • Mis on kalaluu diagramm?

  kalaluu diagramm
  Kalaluu diagramm, mida kutsutakse ka põhjus tagajärg diagrammiks või Ishikava diagrammiks on kasulik tööriist, kui soovite analüüsida ja tuua visuaalselt esile seosed probleemi ja selle põhjuste vahel. Sageli kasutatakse seda ühe sammuna juurpõhjuste analüüsi läbiviimisel. Seda võib läbi viia paberil või erinevate tarkvarade abil. Põhjus-tagajärg diagrammi koostamine käib kokkuvõttes järgmiselt: Määratle selgelt ja objektiivselt probleem...
  Loe lähemalt
 • Kes teostab turu järelevalvet?

  Turujärelevalve eest üldiselt vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Konkreetsemalt teostavad turujärelevalvet valdkondade kaupa järgmised asutused: Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) – Ehitustooted, masinad, elektriseadmed, surveseadmed, gaasiseadmed, liftid, plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavad seadmed, sidevahendid Tarbijakaitseamet (TKA) – üksikukaitsevahendid tarbijatele Tööinspektsioon (TI) – isikukaitsevahendid Päästeamet – kütteseadmed
  Loe lähemalt
 • Mis on vastavushindamine?

  Vastavushindamine on menetlus, mille eesmärk on teha kindlaks toote või kvaliteedisüsteemi vastavus nõuetele. Kui toote puhul on õigusaktiga ette nähtud selle nõuetele vastavuse tõendamine, ei tohi tootja, tema volitatud esindaja või tarnija seda turule lasta või kasutusele võtta, järgimata õigusaktis sätestatud toote nõuetele vastavuse tõendamise korda. Toote nõuetele vastavuse tõendamiseks viiakse läbi vastavushindamine õigusaktide kohaselt, mis võib...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Strateegia uuendamine

  Olles konsultandina strateegiliste plaanide väljaarendamise juures, näen ettevõtete vajadust oma strateegilisi positsioone perioodiliselt analüüsida ja uuendada. Strateegilises juhtimises on regulaarne strateegiaülevaatus üks peamisi tööriistu ettevõtte edukuse ja jätkusuutliku arengu tagamisel. Suvel, möödudes raamaturiiulist, jäi mulle silma Constantinos C. Markidese raamat “Õiged valikud”. Markides oli 2000. aasta Pärnu Turundus­konverentsi raamatu autor. Teos räägib huvitava vaatenurga alt...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas auditist rohkem kasu saada?

  Juhtimissüsteemi tõhususe kohta informatsiooni saamiseks on mitmeid võimalusi, üks enamlevinutest on siseaudit. Selle läbiviimist nõutakse muuhulgas ju ka kõigi juhtimissüsteemidele nõudeid esitavate standarditega (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001). Ehkki auditi läbiviimise protsess iseenesest teab mis keeruline ei ole, on siiski juhtkonda (auditi klienti) täielikult rahuldavat tulemust suhteliselt raske saavutada. Sageli on auditid formaalsed...
  Loe lähemalt
 • Mis on Kanban süsteem?

  Jaapani keeles tähendab kanban kaarti või märki (märguannet). Seetõttu on tõmbe-süsteemiga tootmises antud kanbani nimi laovarude ohjamise kaardile. Sisuliselt on see töö tellimus, mis liigub koos materjaliga. Iga kaart identifitseerib kooste osa ja viitab, kust see tuleb ning kuhu läheb. Sellisel moel toimiv kanban süsteem on infosüsteem, mis ühendab kõik protsessid tootmises ja soovitavalt kogu väärtusloomeahelas (kliendist tarnijani). Kanban on visuaalse juhtimise süsteem...
  Loe lähemalt
 • Mis on uue lähenemisviisi direktiiv?

  Kõige tähtsamad seadusandlikud dokumendid Euroopa Liidus on direktiivid, mis tuleb üle võtta rahvuslikku seadusandlusesse teatud ajaperioodi jooksul, nende nõuete täitmine on kohustuslik. Selleks, et kaubad võiksid Euroopa Liidus vabalt liikuda, peavad nad vastama teatud tingimustele ja eelkõige olema ohutud lõpptarbijale. Uus lähenemisviis (New Approach) võeti kasutusele Euroopa Nõukogu poolt 1985. aastal,  selle direktiivid asendavad üksikriikide...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Motivatsioon, kasud ja probleemid juhtimissüsteemide juurutamisel

  Juhtimissüsteemide ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001 sertifitseerimise statistikat vaadates võib väita, et need on populaarsed ettevõtjate hulgas. Millest selline populaarsus? Ajakirjade, ajalehtede, interneti ja erinevate lõputööde põhjal läbiviidud uurimuse kohaselt on ettevõtjate hulgas põhilisteks motivaatoriteks juhtimissüsteemi juurutamisele: antud valdkonna parendusvajadus, eelise vajadus turul, kliendi surve ning kulude vähendamise vajadus. Kuna antud pingerida on paika pandud kirjanduse...
  Loe lähemalt
 • Mis on VSM-analüüs?

  VSM – Value Stream Mapping (väärtusahela kaardistamine) on kasulik tööriist, kui soovite: kaardistada objektiivselt ja üksikasjalikult tänane töökorraldus ja muuta sellega ilmsiks erinevad raiskamised ja ebaotstarbekad liigutused, tegevused, protsessid, kontrollimised vms saada protsessidest ühte moodi aru, aidata meeskonnaliikmetel paremini mõista ühiste protsesside ja vajatava info ning muude materjalide sisu; parendada sellega meeskonnatööd ja protsesside toimivust;...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Konsultant aitab asjad kontrolli all hoida

  Tänases nõuandes tahaksin rääkida ühest koostöövormist, mida TJO Konsultatsioonid on oma klientidele tegelikult pakkunud juba alates aastast 2002, nimelt meie hooldusteenusest. Loomulikult on mitmeid firmasid, kes on seda teenust juba aastaid kasutanud. Kuid ilmselt on lugejate hulgas ka palju neid, kes ei ole sellisest võimalusest midagi kuulnud või ei ole selle peale pikemalt mõelnud. Järgnev kirjutis...
  Loe lähemalt
 • Mis on Pareto diagramm?

  Pareto diagramm on lihtne graafiline tehnika, mis aitab hinnata erinevate mõjurite olulisust tagajärje kujunemisele. Pareto diagramm baseerub Pareto printsiibil, mille kohaselt avaldavad just üksikud põhjused tegelikkuses kõige suuremat mõju. Pareto printsiibi (80-20 printsiibi) kohaselt on 80% mõju tingitud 20% teguritest. Pareto diagramm näitab kasvavas järjekorras iga põhjuse suhtelist mõju kogu probleemile. Suhteline mõju võib baseeruda...
  Loe lähemalt
 • Mis on SIPOC-kaardistus?

  Tänane tutvustus keskendub SIPOC-kaardistusele. Seda võib kasutada lihtsa kaardistusena, kuid saab edukalt kasutada ka põhjalikumat versiooni. Põhjalikum SIPOC on kasutusel näiteks 6 sigma programmide elluviimisel. SIPOC-kaardistus on kasulik tööriist, kui soovite: saada kiire ja visuaalse ülevaate uurimiseks valitud (nt lean 6 sigma projektiga seonduvast) protsessist saada protsessidest ühte moodi aru ja vältida möödarääkimistest tulenevat ajakulu...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Motivatsiooni juhtimine teeninduses

  Viimasel paaril aastal on paljud ettevõtjad oma kogemusi jagades kurtnud, et muidu oleksid nende töötajad edukad müüjad ja ka head teenindajad, kuid motivatsiooniga on probleeme. Ainsa motivaatorina tunnistatakse raha, kuid töötajaid ei ole lõpmatuseni võimalik üle maksta. Motivatsiooni puudumine aga võib olla probleemiks ükskõik millise juhtimissüsteemi edukal juurutamisel. Sedalaadi võimaluse paremaks lahendamiseks toon Teile kaks...
  Loe lähemalt
 • Kes on tootja?

  Mis on ISO 27001 ja ISMS?
  Tootja on CE-märgi mõistes isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes toodab või valmistab toote või kontrollib toote tootmist või valmistamist eesmärgiga lasta toode oma nimel turule või võtta see kasutusele. Tootja volitatud esindaja on isik, kes täidab tootja volitatud esindajana õigusaktis ettenähtud ülesandeid, peab vajaduse korral tõendama tootja poolt antud sellekohaseid volitusi. Tootja volitatud...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuhu tahame jõuda ja mida selleks teeme?

  Alustuseks tahaksin jagada Teiega lugu, mille rääkis mulle üks tuttav. Olles vastu võtnud osakonnajuhi töökoha, arvas ta, et on saanud hea elu peale.See oli väga meeldiv, huvitav ja kogemusterikas aeg. Töösse sisseelamine kulges hõlpsalt. Ta leidis kohe endale paar rutiinset tegevust, millega võis olla kasulik ja näidata, et tal on tähtsaid ülesandeid. Tema allkirjadega väljastatud...
  Loe lähemalt
 • Avaldati ISO 14001 standardi uus versioon, Jussi Onoper (Keskkonnatehnika 1/2005)

  ISO 14001: 2004 standard kiideti heaks 15. novembril, Eesti Standardikeskus jõustas selle 23. novembril. Ametliku eestikeelse versiooni ettevalmistamine on eelneva info kohaselt kavandatud järgmisse aastasse. Uue standardi jõustumine käivitas sertifitseeritud ettevõtetele 18 kuu pikkuse üleminekuperioodi. Sellest tulenevalt ei ole ISO 14001:1996 (Eesti standardi puhul ISO 14001: 1998) akrediteerimisorganisatsiooni logo kandvad sertifikaadid pärast 15. maid 2006...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Klientide arvamuse uurimine - kas kasutame olulist infoallikat?

  Klientide arvamus mõjutab suuresti nende otsust edasise koostöö osas. Oluline on mõista fakti, et klientide arvamus levib omasoodu ka potentsiaalsete klientide hulgas. Seda eriti aktiivselt rahulolematuse korral. Järgnevas artiklis on antud põgus ülevaade erinevatest tööriistadest, mida klientide tagasiside saamisel kasutatakse. Igaühel on võimalus analüüsida, kas tema organisatsioon tunneb klientide tagasiside vastu piisavalt huvi? Kui läbimõeldult...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas edukalt taotleda ettevõtlustoetust?

  Ettevõtjatel on mitmeid ideid, kuidas oma organisatsiooni konkurentsivõimet suurendada. Olgu plaanis innovaatiliste tehnoloogiate ja toodete arendamine, organisatsiooni kitsaskohtade lahendamine konsultatsiooni või koolitusprojekti käigus või tegevuse laiendamine uutel turgudel. Sageli jääb hüva mõtte realiseerimine enamjaolt vajalike finantsvahendite puudumise taha. Kus kohast oma ideedele rahalist toetust leida? Täna on sellele kitsaskohale hea lahendus – pea pool aastat...
  Loe lähemalt
 • Ehitusettevõtte kogemused kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamisel

  27. augustil Kuressaares toimunud ettevõtjate infopäeval andis AS Tesman juhatuse esimees Lembit Soe ülevaate kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamisprotsessist oma ettevõttes. Lembit Soe märkis, et vajaduse taotleda ISO 9001 sertifikaati tingis eelkõige turupoolne surve ehitusettevõtetele. Tõuke ettevõtte vastavusseviimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetega andis ka ühinemine Euroopa Liiduga, kuivõrd ühisturul tegutsedes on oluline ka rahvusvaheliste tegijatega konkurentsis püsida. Soe väitel oli...
  Loe lähemalt
 • Mis on ja kuidas koostada ekspordiplaani?

  Paljude Eesti väike- või keskmise suurusega ettevõtete tegevus oma strateegilise arenguga seonduvate sammude läbimõtlemisel, sealhulgas eksporditegevuse kavandamisel on tihti suhteliselt juhusliku iseloomuga. Juhtidel on küll olemas oma nägemus ettevõtte strateegilise arengu kohta, kuid ülejäänud meeskond ei tea seda, samuti ei ole tihti selge eksporditegevuse seos üldstrateegiaga; info turgude, klientide, jaotuskanalite, konkurentide jms kohta on süstematiseerimata...
  Loe lähemalt
 • TJO Konsultatsioonid kutsus kokku ümarlaua standardite nõuete tõlgenduste ühtlustamiseks

  Teame kõik tõsiasja, et juhtimissüsteemidele nõudeid sätestavad ISO standardid on koostatud suhteliselt üldsõnalise sisuga. See jätab seonduvatele huvigruppidele paraku erinevaid tõlgendamisvõimalusi. Sellega seonduvalt kutsus TJO Konsultatsioonid kokku ümarlaua nõupidamise, kus osalesid kolme sertifitseerimisfirma (Bureau Veritas Eesti, Lloyd’s Register EMEA Eesti filiaali ja Metrosert) esindajad. Kokkusaamise eesmärgiks oli ühtlustada nii ISO 14001 kui ka ISO 9001:2000...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Vahur Võsaga: Mõned praktilised vaatekohad Ekspordiplaani Programmis osalemiseks

  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Ekspordiplaani programmis osales männipuidust mööbli tootja ning eksportija AS Eerung. Täna uurime Eerungi juhatajalt Vahur Võsalt (pildil), kuidas ta hindab pool aastat tagasi läbi viidud koostööprojekti ning milline on olnud ettevõtte kasu strateegilise ekspordiplaani koostamise protsessist. Miks otsustasite osaleda Ekspordiplaani programmis? Ekspordiplaani koostamise projekti läbiviimine annab iga ettevõtte juhtkonnale võimaluse läbi vaadata...
  Loe lähemalt
 • Mis on ISO 45001?

  Mis on lean?
  ISO 45001 on töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standard, mis asendab alates 2018. aastast OHSAS 18001/EVS 18001 standardid Tööohutuse ja tervisekaitse tegevused ettevõttes on küllaltki detailselt ära reglementeeritud EV seadusandluse ja regulatiivsete aktidega. Need on kohustuslikud täitmiseks ning ettevõtted on tööinspektsiooni poolse pideva teravdatud kontrolli all. Usun, et ükski ettevõte ei unista olla nimetatud kontrollorgani reidi...
  Loe lähemalt
 • Mis on enesehindamine ja kvaliteediauhinna mudel?

  Oma konkurentsivõime tagamiseks peab iga organisatsioon jälgima tegevuskeskkonnas ja organisatsioonis toimuvaid protsesse. Lihtne moodus hinnata ettevõtte taseme ja tulemuslikkuse hindamiseks on majandusnäitajate dünaamika analüüsimine konkurentidega võrreldes. Ettevõtte arenedes leitakse sageli, et pelgalt käibe, kasumi ning tootmis- ja teeninduskorralduses kasutatavate lihtsamate näitajate lahkamisest jääb väheseks. Ettevõtte käekäiku mõjutavate strateegiliste otsuste langetamiseks on vaja põhjalikumat analüüsi. Organisatsioonid...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas tulemuslikult ettevõtte tegevusele uus hoog sisse anda?

  Uue aasta saabumisega sai valdaval osal ettevõtetest ümber ka majandusaasta. Jaanuar ja veebruar on kuud, kus tehakse kokkuvõtteid saavutatud tulemustest, seatakse sihte järgnevaks perioodiks ja hinnatakse edusamme teel pikemaajaliste eesmärkide poole. Kuidas efektiivselt korraldada strateegilise plaani väljatöötamine või ülevaatus on firma tegevuse eesmärgistamisel kriitiline edutegur. Strateegiline planeerimine on strateegilise juhtimise oluline ülesanne, mis nõuab nii...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Konsultanditeenuse kasutamine

  Suuremahuliste ettevõttesiseste arendusprojektide käivitamisel seisab juhtkond tavaliselt silmitsi järgmiste küsimustega: Kas suudame projekti läbi viia ettevõttesiseste jõududega? Ehk oleks mõistlik palgata hoopis uus töötaja? Millise panuse meie sisemisse arengusse võiks anda konsultatsioonifirma? Arendusprojekti läbiviimine olemasolevate inimressurssidega Kui ettevõttes töötavatel juhtidel ja spetsialistidel on olemas vajalikud teadmised ja oskused, ei ole alati tarvidust välist konsultanti kaasata....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Töötajate arendamine ei ole üksnes personaliosakonna mure!

  Tänapäeval on muutumas üha suuremaks trendiks spetsialiseerumine kitsastele valdkondadele ja vajalike teenuste sisseostmine. Tuleb siiski arvestada, et hoolimata võimalusest osta sisse professionaalsel tasemel teenuseid, on organisatsiooni juhtkonna rolliks tervikliku süsteemi läbimõtlemine ja väljaarendamine. Juhtimissüsteemi seisukohalt seonduvad töötajate arendamisega kolm valdkonda: suutlikkuse arendamine; pädevuse arendamine; pühendumise arendamine. Rääkides personalijuhtimisega seonduvatest teemadest, on loomulik, et näiteks värbamise,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas saaksid juhid oma rolli paremini täita?

  Sõltumata sellest, kas on tegemist juhtimissüsteemide standarditest tuleneva määratlusega või mitte, on juhtkonna liikmete tegevusele püstitatud teatavad eeldused. Nimelt peavad tippjuhtkonna liikmed üheskoos otsustama, mis suunas organisatsioon peaks arenema ja selle realiseerumise eest head seisma. Selleks peab juhtkond püstitama vajalikud eesmärgid, hoolitsema, et alluvatel oleksid olemas vajalikud vahendid nende eesmärkide täitmiseks, ja jälgima, et need...
  Loe lähemalt
 • Mis on 6 sigma?

  Mis on lean?
  6 sigma all mõeldakse tavaliselt alljärgnevat: Hajuvuse mõõt – “σ” on Kreeka täht, mis tähistab standardhälvet. 6σ = 6 standardhälvet Tulemuslikkuse mõõdik – 3,4 veavõimalust 1 mln toote kohta Andmepõhine DMAIC metoodikal põhinev probleemide lahendamise metoodika Tõestatud parendusprojektide metoodika Juhtimisideoloogia TJO Konsultatsioonid on valmis teile toeks olema 6 sigma põhiste projektide läbiviimisel, seda nii koolituste kui ka nõustamistena....
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Kuidas korraldada puhkusejärgset sisseelamist?

  Tänavuse suve kuumad nädalad on andnud hea võimaluse värskes õhus puhata ja mõtted tööprobleemidelt muudele teemadele viia. Nagu igal aastal, nii on ka seekord oluline meeskond pärast puhkustelainet taas efektiivselt töölainele häälestada. Oluline on teha seda läbimõeldult, sest vastasel korral võib esimese nädala lõpuks tekkida tunne nagu ei oleks puhkust olnudki. Järgnevalt on esitatud mõned...
  Loe lähemalt
 • Mis on DMAIC?

  6 sigma põhiste parendusprojektide läbiviimine toimub nn DMAIC sammude alusel: Probleemi määratlemine (Define) Mõõtmine (Measure) Analüüs (Analyse) Parendamine (Improve) Ohje (Control) Läbivaks jooneks on erinevate statistiliste tööriistade rakendamine. Lihtsustatult tähendab see kõigepealt ärialaste probleemide/väljakutsete tõlkimist statistilisteks probleemideks, nende lahendamist ja pärast tulemuste tõlkimist tagasi äritegevuses kasutatavaks lahenduseks. Seda võib lihtsustatult võrrelda probleemide/väljakutsete teadusliku tõestamisega. Oluliseks eripäraks...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Keskkonnajuhtimissüsteemide loomine võtab hoogu

  Euroopa Liiduga liitumise eel muutuvad järjest aktuaalsemaks keskkonnaküsimused. Suurenevad saastemaksud ja trahvid, teravneb avalikkuse tähelepanu ja hukkamõistmine. Sageli ei suudeta negatiivse tagajärje, olgu selleks siis õnnetus, keskkonna reostus vms, taga näha tegelikku põhjust – organisatsioonide töökorralduses valitsevat hoolimatust, segadust, vastutustunde puudumist. Nii sisuliselt kui ka juriidiliselt vastutab ettevõtte tegevuse tagajärgede eest ettevõtte juhtkond. Euroopa praktika...
  Loe lähemalt
 • Firmad parandavad inimeste töötingimusi

  TJO Konsultatsioonid on esimene Eesti firma, kelle töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteem vastab kõigile rahvusvahelistele nõuetele. Selle märgiks andis rahvusvaheline standardimise ettevõte Bureau Veritas Quality International firmale OHSAS 18001 sertifikaadi. “Igapäevatöös toob see kaasa töötajate töövõime ning tervise säilimise ning võimalike riskide ennetamise. Seejuures on garanteeritud, et kõik töötajad on teadlikud, kuidas erinevates olukordades käituda,” ütles...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Enesehindamine aitab kriisist välja tulla

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus 25.11.2002 Äripäevas Kriisi võib võtta nii õnnetusena kui ka õppetunnina. Viimase puhul ettevõte õpib sellest ja oskab paremini oma meeskonda ning ettevõtte tugevusi ja nõrkusi hinnata ja neid teadmisi kasutada. Kriisisituatsioonid võivad olla üllatavalt head korrastamisvahendid, kui nendest õppida. Kriisid annavad tagasisidet erinevate otsuste ning valikute paikapidavuse kohta. Selgeks sõnumiks on vajadus...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Suvi on parim aeg põhjalikult analüüsida ettevõtte juhtimissüsteemi

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus 03.06.2002 Äripäevas. Suvel võiks firma läbi viia sisemisi auditeid, sest aktiivset tööd ei toimu ja hea on analüüsida juhtimissüsteemi tööd eelneva perioodi tulemuste põhjal – mis on süsteemis vahepeal toimunud ja millist mõju on juhtimisega seotud otsused avaldanud. Enamasti ei ole suvel otstarbekas alustada suuremate ümberkorraldustega, sest paljud kaastöötajad viibivad puhkusel...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Ühtne juhtimissüsteem annab paremaid tulemusi

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus 20.05.2002 Äripäevas Erinevat tüüpi standardite, mudelite ja süsteemide propageerijad jätavad mulje, nagu nende pakutav oleks hädavajalik, ent võib tekkida oht, et organisatsiooni töökorralduse sagedasel muutimisel tekib üksikosadest koosnev keeruline moodustis. Kuidas vältida segaduse tekkimist populaarsete mudelite juurutamisel? Esimene oluline põhimõte on iseendale selgeks teha, millised on organisatsiooni erinevate osade rollid ja...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Enesehindamine annab uusi mõtteid

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus 29.04.2002 Äripäeva ajakirjas Juhtimine”. Enesehindamine (ingl k self-assessment) on tänamatult vähe tähelepanu pälvinud töövahend, mis aitab juhtidel hinnata oma töö tulemuslikkust ning otsuste õigsust. Enesehindamine aitab kaasa meeskonnatunde süvenemisele ja annab uusi mõtteid ning energiat organisatsiooni jätkuvaks arenguks. Mis on enesehindamine? Enne arenguvestlusele minemist oleme loodetavasti püüdnud hinnata iseenda käitumist. Töötajate...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Ettevõtte sisemine kultuur mõjutab klientide otsuseid

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus  22.04.2002, Äripäevas. Kuigi kliendi otsused tulenevad suuresti kokkupuutest teenindus- ja müügipersonaliga, avaldab olulist mõju kogu organisatsiooni käitumine ning see, kuidas suudetakse oma klientidele tippjuhtkonnast kuni lihtsa töötajani edasi anda samu põhimõtteid ning läbimõeldud positiivset sõnumit. Iga organisatsioon on teistest erinev eeskätt just organisatsioonikultuuri poolest. Seetõttu on turundusele väga oluline põhimõte “Meie...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Aeg juhtimissüsteemi uuendada

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus Äripäevas 15.04.2002. Järgmise aasta lõpuks peavad kõik sertifitseeritud organisatsioonid hakkama kasutama uut kvaliteedijuhtimise standardit ISO 9001: 2000, mistõttu tuleb juhtimissüsteemis teha terve rida olulisi muudatusi.2000. a. 15. detsembril kiideti kogu maailmas heaks kvaliteedijuhtimissüsteemidele nõudeid kehtestav uus standard ISO 9001: 2000. Samast päevast alates hakkas kehtima kolmeaastane üleminekuperiood uuele standardile. 15. detsembriks...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Ettevõtte areng peab olema tasakaalus

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus 25.02.2002, Äripäeva ajakirjas “Juhtimine” Organisatsiooni ja selle juhi hindamise mõõdupuuks on organisatsiooni tulevikupotensiaali hindamine. Eesti majanduskeskkond ja kultuur on kümne aasta jooksul läbi teinud suured muudatused. Oleme näinud võimaluste avardumist ja konkurentsi surve tõttu ka kitsenemist, edukaid ja edutuid erastamisi, kiiret arengut ja edu ning samal ajal ka kiireid pankrotistumisi, nii...
  Loe lähemalt
 • Kaubandus-tööstuskoja liikmeintervjuu TJO Konsultatsioonidega

  Artikli autor Siim Raie, ilmus 15.09.2000. Eelmises liikmeintervjuus puudutasime kergelt kvaliteedisüsteemide ning sertifitseerimise teemat. Seekord jagab oma visiooni kvaliteedi ja juhtimiskonsultatsioonifirma TJO Konsultatsioonid juht Tauno-Jussi Onoper. Mis või kes on TJO Konsultatsioonid?  TJO Konsultatsioonid on selline firma, kes valdavalt tegutseb teiste firmade – meie klientide sees. Aitame koolituse, konsultatsiooni ja nõustamisega parandada ettevõtete konkurentsivõimet. Meie...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Aastaga asutatakse kvaliteediauhind

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus 12.07.1999, Äripäevas. Eesti rahvusliku kvaliteediauhinna projekt on oodanud juba mitu aastat. On säilinud lootus anda Eesti esimene rahvuslik kvaliteediauhind kätte aasta 2000 novembri lõpus. Projektile on omapoolse heakskiidu andnud nii Euroopa kvaliteedisihtasutus EFQM (Euroopa kvaliteediauhinna väljaandja), Phare eksperdid kui ka Brüsseli ametnikud. 1998. aasta sügisel olid Eesti kvaliteediühing, suurettevõtete assotsiatsioon, kaubandus-tööstuskoda,...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjutab: Äri täiuse poole aitab kvaliteedijuhtimine

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus  01.12.1998, Äripäevas. ISO 9000-le vastava kvaliteedisüsteemi juurutamine ei välista samaaegselt ka TQMi (terviklik kvaliteedijuhtimine) rakendamist. ISO 9000 seeria standarditele vastav kvaliteedisüsteem tähistab esimest elementaarset taset, mille puhul võime rääkida töötavast kvaliteedisüsteemist. Ettevõttele väljastatud sertifikaat näitab, et tema kvaliteedisüsteemi on hinnanud sõltumatu osapool ja leidnud, et süsteem vastab ISO standardis esitatud nõuetele....
  Loe lähemalt
 • Intervjuu: Olari Taali kolm tarka meest taskus

  Eelmisel nädalal 45aastaseks saanud siseminister Olari Taal tunnistas jaanuaris ametisse asudes, et ta andis peaminister Mart Siimannile oma nõusoleku meeltesegaduse hetkel. Tänaseks on ministril kolm nõunikku, kes peavad aitama tal meeltesegadust vältida. Siseminister Olari Taali kolm nõunikku on suuremal või vähemal määral seotud ettevõtlusega. Urmas Sõõrumaa juhib suurimat turvafirmat ESS Grupp, Tauno Jussi Onoper töötab...
  Loe lähemalt
 • Konsultant kirjtuab: Kvaliteet on tähtis ka Eesti ettevõtjatele

  T.-J. Onoperi artikkel ilmus  12.11.1996 Eesti Päevalehes Alates 1989. aastast tähistatakse iga aasta novembrikuu teisel neljapäeval ülemaailmset kvaliteedipäeva. Päeva esiletõstmisega tuletatakse kõigile meelde kvaliteedi tähtsat osa kogu ühiskonna arengus ja inimese heaolu kasvus. Edukamad firmad arenenud riikides on mõistnud kvaliteedi strateegilist tähendust ja täiendava konkurentsieelise saavutamise võimalust kvaliteedijuhtimise kaudu. Eurooplased on olnud ülemaailmse kvaliteedipäeva entusiastlikeks...
  Loe lähemalt
 • ISO 9000 kinnitab kanda,

  Euroopas tunnustust leidnud ISO 9000 süsteemi kogu tootmist hindavat kvaliteedisertifikaati omavad alles üksikud Eesti ettevõtted. Samas pole Eestis kohalikke sertifitseerimisfirmasid, kes oleksid kompetentsed sertifikaate välja andma, kõik vajalikud teenused tuleb osta välismaalt. ISO standardid kujutavad endast normatiivseid nõudeid, mida peavad firmas järgima, et toodang oleks selline nagu planeeritud. Ettevõte, kes soovib saada ISO 9000 sertifikaati,...
  Loe lähemalt
 • Intervjuu Jussi Onoperiga. Kuidas mõõta kvaliteeti?

  Artikkel ilmus ajalehes Postimees, 1996, autor Eva Luts. 1998. aastal tahavad koolitusfirma DM Koolitus, Eesti Kvaliteediühing ning Kaubandus- ja Tööstuskoda välja anda esimese Eesti kvaliteediauhinna. Idee autorid otsivad praegu partnereid ja nõuandjaid. Kvaliteediauhinna väljaandmisel on kaks eesmärki: teavitada tarbijaid hea kauba tootjaist ning soodustada firmade kontakte ja kogemuste vahetust. Auhinna mõtte algatajate arvates peaksid kvaliteedi üle...
  Loe lähemalt