See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Strateegilise plaani/arengukava koostamine

Alati võib tunda heameelt, kui ettevõttel läheb praeguses turusituatsioonis hästi. Sageli aga ei ole organisatsioonid läbi mõelnud, mis saab edasi. Millistele turgudele liigutakse, milliseid tooteid/teenuseid pakutakse, kui suureks arenetakse jne. Kui organisatsiooni arengukava piirdub vaid jooksva aasta eelarvega, jääb suur osa potentsiaalist rakendamata.

Strateegiliste plaanide koostamisel osalevad organisatsiooni juhtkonnaliikmed ja võtmeisikud ning protsessi tulemusel saab meeskond selgeks, milliste sihtide nimel ühiselt pingutada ja kuidas need ellu viia.

Eesmärk

  • Luua tasakaalustatud nägemus ettevõtte kui terviku arengust;
  • Valmistada töös osalevad võtmeisikud ette plaani elluviimiseks;
  • Luua raamistik strateegilise juhtimise protsessi käivitamiseks, s.h. tulevaste strateegiaülevaatuste läbiviimiseks.

Sisu

Strateegilise plaani koostamine toimub spetsiaalselt kohandatud seminaride tsükli käigus. Seminarid on tihedalt seotud praktiliste ülesannete ja töödega läbiviimisega organisatsiooni juhtkonna ning teiste võtmeisikutega

Plaani koostamise käigus hinnatakse ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, analüüsitakse turgude arenguid ning strateegilist positsiooni konkurentide suhtes, tasakaalustatakse arenguvisioon ning kavandatakse strateegia, meetmed ja tegevusplaan visiooni realiseerimiseks. Sellest lähtuvalt luuakse alus ettevõtte strateegiliselt õigeks arenguks.

Seminaride tsükli lõpuks koostatakse tegevusprogramm strateegia realiseerimiseks erinevatel juhtimistasanditel. Antud lähenemine loob tervikliku nägemuse strateegiliselt tähtsatest eesmärkidest ning tegevustest ning vajalikest ressurssidest järgneva 3-5 aasta jooksul.

Ajagraafik

Strateegilise plaani koostamise projekti kestuseks on tavaliselt 2-3 kuud.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • Kogemus strateegiaalasel nõustamisel enam kui 15 aastat;
  • Oleme abistanud strateegilise plaani koostamisel ja elluviimisel enam kui 100 organisatsiooni;
  • Strateegilise arengukava koostamise ja elluviimisega võib kaasneda ka finantseeringute kaasamine (nt Euroopa Liidu toetused);
  • EASi toetusmeetmete kaudu oleme aidanud oma klientide arendustegevusi finantseerida enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?