See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Tootearendusprojektide ettevalmistamine

Taust

Ettevõtte edukus ja jätkusuutlikkus sõltub muuhulgas tema pakutavast tootevalikust ning sellega oma konkurentidest eristumisest. Sellepärast on ka oluline pidevalt arendada oma tooteid ja tehnoloogiat.

Uute toodete ja teenuste arendamine võib toimuda mõnedel puhkudel kiirelt ja lihtsalt, kuid sageli eeldab see paljude faktorite läbimõtlemist ja korralikku ettevalmistustööd. Ühtlasi tasub ka hinnata, milliseks kujuneb toodete arendamisega seonduvate kulude ja investeeringute mõju organisatsiooni arengule tervikuna. Uute toodetega turule tulek võib ettevõttele tervikuna väga kurvalt lõppeda, kui kõiki tegevusi ei ole põhjalikult läbi mõeldud ja asjakohast plaani koostanud.

Kui ettevõttel on plaanis toodete-teenuste arendamisele hoo andmiseks kaasata toetusmeetmeid, eeldatakse üldjuhul lisaks taotluse ettevalmistamisele ja korraliku projektiplaani ja tegevuskava ettevalmistamist. Keerukamate projektide puhul võib olla mõttekas kaasata kogenud konsultant protsessi suunamiseks ja tulemuslikkuse suurendamiseks.

Kui leidub erinevaid finantseerimisvõimalusi ja meetmeid (nt EAS), et osa tootearenduseks tehtud investeeringutest ja kuludest tagasi saada, siis miks mitte seda võimlaust kasutada?

Eesmärk

 • Olla ettevõttele toeks tootarendusprojektide läbimõtlemisel ja ettevalmistamisel, sh tootearendusprojekti õnnestumiseks vajalike tegevuste ja eelarve ettevalmistamisel;
 • aidata välja töötada ja sobival kujul dokumenteerida uute toodete-teenuste arendamisega seonduv projektiplaan ja tegevuskava;
 • valmistada projektis osalevad ettevõtte võtmeisikud ette tootearendusprojekti elluviimiseks.

Ühtlasi vaadatakse projekti raames üle erinevad võimalused tootearenduse projekti finantseerimiseks ja koostatakse sobivate meetmete jaoks vajalikud taotlusdokumendid (nt tootearenduse projektiplaan, tegevuskava, eelarve, finantsanalüüs jne).

Sisu

Tootearenduse projektide ettevalmistamine toimub üldjuhul spetsiaalselt kohandatud seminaride tsükli käigus. Seminarid on tihedalt seotud praktiliste ülesannete ja ettevalmistavate tegevuste läbiviimisega ning eeldame ettevõtte juhtkonna jt võtmeisikute aktiivset osalemist. Seminaride vahele on mõistlik jätta aega info kogumiseks, pakkumiste küsimiseks jms. Seminaridel keskendume info läbiarutamisele ja otsuste vastuvõtmisele.

Projekti sisu sõltub ettevõtte vajadustest. Soovi korral võib aluseks võtta ka arenguprogrammi „Tulemuslik tootearendus“ seminaride programmi. Üldjuhul on tegemist ettevõtte spetsiifikat, ettevalmistuse taset ja arendatavaid tooteid-teenuseid silmas pidava eriprogrammiga.

Seminaride tsükli lõpuks koostatakse tootearenduse projektiplaan ja tegevusprogramm ning soovi korral aidatakse ette valmistada ka valitud toetusmeetmega seonduv taotlus jm dokumentatsioon.

Tootearenduse projekt sisaldab endast tavapäraselt järgmiseid tegevusi:

 • koostatakse tootearendusidee argumenteeritud kirjeldus ja püstitatakse projekti eesmärgid;
 • analüüsitakse tehnoloogilist kitsaskohta, mida uus toode aitab lahendada;
 • tuuakse välja uu(t)e too(de)te konkurentsieelised;
 • hinnatakse tootearendusprojekti edufaktoreid ja riske ning kavandatakse meetmed riskide maandamiseks ja edufaktorite realiseerimiseks;
 • koostatakse tootearendusprojekti tegevuskava ja eelarve;
 • koostatakse tootearenduse projektiplaan ja ettevõtte äriplaan.

Tootearenduse projektiplaani ja ettevõtte äriplaani koostamisel võetakse arvesse erinevate finantseerimis- ja toetusmeetmete (EAS) tingimusi ja nõudeid.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub arendusvaldkonnast, tootearendusidee(de) keerukusest ja kliendi ettevalmistuse tasemest, aga jääb tavapäraselt ajavahemikku 1-3 kuud.

MIKS VALIDA TJO KONSULTATSIOONID OMA PARTNERIKS STRATEEGIANÕUSTAMISEL?

 • Kogemus strateegiaalasel nõustamisel enam kui 20 aastat;
 • Oleme abistanud strateegiliste arenuplaanide koostamisel ja elluviimisel enam kui 100 organisatsiooni;
 • Strateegilise arengukava koostamise ja elluviimisega võib kaasneda ka finantseeringute kaasamine (nt Euroopa Liidu toetused);
 • EASi toetusmeetmete kaudu oleme aidanud oma klientide arendustegevusi finantseerida enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused