See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Digitaliseerimise teekaardi koostamine

Eesti ettevõtete tase on efektiivsuse, digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme poolest küllaltki erinev. Meil on olemas väga häid näiteid, keda võib tuua eeskujuks kogu maailmas, kuid palju on ka neid, kes ei ole digitaliseerimisega veel kuigi kaugele jõudnud. Arvestades järjest suuremat survet kvalifitseeritud tööjõu leidmisele, tasub ettevõtetes pöörata enam tähelepanu digitaliseerimisele, automatiseerimisele ja ka muudele efektiivsuse tõstmise võimalustele. Seonduvad lahendused ei pea ilmtingimata olema hirmkallid. Oluline on töökorralduse parendamise võimalused enda jaoks läbi mõelda ja leida optimaalsed lahendused ettevõtte arenguplaanide elluviimise toetamiseks.

TJO Konsultatsioonide meeskond on võimalik kutsuda appi digitaliseerimise teekaardi koostamiseks, mis aitab kaardistada ettevõtte tänase digitaliseerimise taseme ja ühtlasi selgitada välja parendusvõimalused. Pakume välja praktilised, asjakohased ja tasuvad lahendused efektiivsuse suurendamiseks nii töökorralduse parendamise, digitaliseerimise kui automatiseerimise kaudu.

EAS pakub välja võimaluse kasutada Digitaliseerimise teekaardi toetust, mille raames on võimalik kaasata 50-70% ulatuses toetust digitaliseerimise jt efektiivsuse tõstmise võimaluste väljaselgitamiseks ning asjakohase teekaardi koostamiseks. Maksimaalseks toetussummaks ühe ettevõtte kohta on 10 000 EUR.

TJO Konsultatsioonid lähtub projektide läbiviimisel digitaliseerimise teekaardi hea tava põhimõtetest. Digitaliseerimise teekaardi koostamine loob vajalikud eeltingimused ka järgmise sammuna viidatud investeeringute elluviimiseks, sh erinevate toetuste taotlemiseks digitaliseerimis- ja automatiseerimisprojektide elluviimiseks.

NB! TJO Konsultatsioonid ei ole tarkvaraettevõte, seega ei ole meie poolt läbiviidavate digitaliseerimise teekaardi koostamise eesmärgiks enda pakutavate tarkvaralahenduste müümine/juurutamine. Anname Teie töökorraldusele ja äriprotsessidele neutraalse ja sõltumatu hinnangu ning pakume välja erinevaid lahendusvariante nii töökorralduse korrastamise kui ka digitaliseerimise ja automatiseerimise, sh võimalike tarkvaraliste lahenduste osas.

Eesmärk

Digitaliseerimise teekaardi koostamise eesmärgiks on:

 1. saada ülevaade ettevõtte töökorralduse digitaliseerimise praegusest tasemest;
 2. tuua välja parendusvõimalused, sh digitaliseerimise, automatiseerimise jm efektiivsuse tõstmise lahenduste hinnanguline maksumus;
 3. pakkuda välja ettevõtte digitaliseerimise teekaart, mis aitab määrata parendustegevuste prioriteete ja elluviimise järjekorda;
 4. anda hinnang väljapakutud lahenduste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandustulemustele.

Sisu ja tegevused

Digitaliseerimise teekaardi koostamise raames viivad meie konsultandid läbi intervjuud, vestlused ja seminarid eri tasandite töötajatega, tutvuvad põhjalikult protsesside, siselogistika ja töökohtadega, analüüsivad olemasolevat dokumentatsiooni ja andmeid. Kogutud informatsiooni baasil koostatakse detailne ülevaade ettevõtte praegusest tasemest ja kitsaskohtadest ja arenguvõimalustest nii töökorralduse, digitaliseerimise kui ka automatiseerimise valdkonnas. Digitaliseerimise teekaardi koostamise hõlmab ettevõtet tervikuna ning põhjalikult käsitleme järgmiseid valdkondi:

 • ärimudel;
 • strateegilise arenguga seonduvate teemade läbiarutamine;
 • tegevuse planeerimine ja juhtimine;
 • ettevõtte tehnoloogiline ja tehniline tase, kasutatavad seadmed ja nende koormatus;
 • ruumipaigutus ja -kasutus ning siselogistika, sh “pudelikaelad”;
 • juhtimiskorraldus – rollide- ja tööjaotus, töökultuur, ajakasutus, distsipliin;
 • juhtimissüsteem ja kvaliteedijuhtimine;
 • infoturbe korraldus;
 • tarneahela juhtimine – hanked, tarned, allhanked, pooltooted, tooraine, järelteenindus.

Toome välja tänase töökorraldusega seonduvad raiskamised ja raiskamiste vähendamise võimalused konkreetsete ja praktiliste ettepanekutena.

Koostame ettevõttele läbimõeldud pikaajalise teekaardi, mis võtab kokku nii protsesside parendamise, digitaliseerimise kui ka automatiseerimise alased olulisemad arendustegevused. Lahenduste puhul hinnatakse nii digitaliseerimise ja automatiseerimise edasiarendamise mõju ettevõtte tulemustele (nt läbivusaja lühenemisele, kulude vähenemisele) kui ka võimalike investeeringute suurust ja tasuvusaega.

Tulemus

Projekti tulemusena valmib analüüsi tulemusi kokku võttev aruanne, mis kirjeldab ettevõtte praegust olukorda, kitsaskohti ning milles on välja pakutud tegevuskava ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks koos tegevuste elluviimise hinnangulise tasuvusanalüüsiga.

Ajakava

Digitaliseerimise teekaardi koostamise projektide ajaline kestus sõltub analüüsitava ettevõtte eripäradest, kuid üldjuhul viiakse diagnostikaprojekt läbi ca 3-5 kuulise perioodi vältel.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

 • sõltumatus lahenduste väljapakkumisel – me pole tarkvaraettevõte ja meil puudub huvi enda tarkvaralahenduste “mahamüümiseks”;
 • pikaajalised praktilised kogemused ettevõtetes efektiivsuse tõstmise programmide läbiviimisel;
 • läbimõeldud metoodika ja lähenemisviis;
 • toetame ka personali arendamisel – korraldame nii avalikke kui ettevõttesiseseid koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused