See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Tootmise efektiivsuse analüüs

Kiiresti muutuva majanduskeskkonna ning kulude kasvu tingimustes on ilmne, et paljude Eesti tootmisettevõtete efektiivsus ei ole piisav konkurentsivõime säilitamiseks pikas perspektiivis. Senised eelised, nt odav tööjõud, on enamikes majandussektorites juba kadunud või kadumas. Seetõttu peaks iga tootmisettevõte mõtlema, kuidas muuta efektiivsus oma peamiseks konkurentsieeliseks. Efektiivsuse suurendamisel on 4 põhimõttelist valikut:

  • Saavutada samade ressurssidega paremaid tulemusi;
  • Saavutada pisut investeerides oluliselt paremaid tulemusi;
  • Saavutada natuke vähemate ressurssidega samu tulemusi;
  • Saavutada oluliselt kulusid kärpides pisut vähem tulemusi;

Eesmärgid

Efektiivsuse analüüsi eesmärgiks on saada ülevaade organisatsiooni töökorralduse praegusest tasemest nii tulemuslikkuse ja ressursikasutuse ratsionaalsuse osas) ning anda hinnang võimaliku arendamisreservi kohta. Lõppeesmärgiks on teha kokkuvõte töökorralduse hetkeseisust ning pakkuda välja tegevusplaan efektiivsuse (mõjususe ja tõhususe) suurendamiseks.

Sisu ja tegevused

Konsultandid tutvuvad analüüsi läbi viies tootmislogistika, seadmete paigutuse, protsesside skeemi ja üldise töökorraldusega, viiakse läbi analüütilised intervjuud võtmeisikutega ning tegevuste vaatlused. Kogutud andmete põhjal teevad konsultandid esmase kokkuvõtte tootmise efektiivsust ja tõhusust puudutavate valdkondade osas. Tulemused arutatakse kliendi esindajaga läbi ning lepitakse kokku, millistes valdkondades tasub põhjalikuma uurimisega jätkata. Väljavalitud valdkondades viiakse võtmeisikutega läbi süvaintervjuud ning kogutakse andmeid parendamisvõimaluste kohta. Seejärel toimub tulemuste süstematiseerimine ja analüüs. Konsultandid valmistavad ette analüüsi kokkuvõtte ja pakuvad välja edasised võimalused tõhususe ja efektiivsuse suurendamiseks. Kliendi esindajatega viiakse läbi analüüsi tulemusi kokkuvõttev seminar ning lepitakse kokku edasisest tegevuskavas. Sõltuvalt olukorrast ja väljapakutavatest lahendustest võib parenduskava edasisel elluviimisel kaasata konsultante.

Ajagraafik

Organisatsiooni efektiivsuse analüüs viiakse (sõltuvalt lähteülesande ja organisatsiooni eripäradest) läbi 2 nädala kuni 1 kuu jooksul.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • konsultantide pikaajalised praktilised kogemused tootmisettevõtetes;
  • läbimõeldud metoodika ja lähenemisviis;
  • suur teenuste portfell, millega saame Teile tulevikuski abiks olla;
  • toetame personali arendamisel – korraldame nii avalikke kui ettevõttesiseseid koolitusi.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused