See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Intervjuu Vahur Võsaga: Mõned praktilised vaatekohad Ekspordiplaani Programmis osalemiseks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Ekspordiplaani programmis osales männipuidust mööbli tootja ning eksportija AS Eerung. Täna uurime Eerungi juhatajalt Vahur Võsalt (pildil), kuidas ta hindab pool aastat tagasi läbi viidud koostööprojekti ning milline on olnud ettevõtte kasu strateegilise ekspordiplaani koostamise protsessist.

Miks otsustasite osaleda Ekspordiplaani programmis?
Ekspordiplaani koostamise projekti läbiviimine annab iga ettevõtte juhtkonnale võimaluse läbi vaadata olemasolev strateegia ja uuendada sihte järgmistel perioodidel müügitöö läbiviimiseks välisturgudel. Riik pakub tänuväärt võimalust taotleda toetust ettevõtte arendamiseks läbi EAS Ekspordiplaani programmi, kus on võimalik saada toetus nii konsultandi kaasamiseks ekspordiplaani väljatöötamiseks kui ka läbiviimiseks.
Kui Eerungi esimene eesmärk EAS Ekspordiprogrammiga liitumisel oli saada toetust müügiedustusele, siis arenduse käigus jõudsime juhtkonnaga ühisele arusaamisele antud ettevõtmise laiahaardelisusest. Lihtsast toetuse taotlemisest olime protsessi kulgedes jõudnud ettevõtte pikemaajaliste strateegiliste eesmärkide seadmiseni läbi tegevuskavade.

Millist kasu näete konsultandi kaasamisest projekti?
Vaieldamatult saab juht oma meeskonnaga koostada plaani ise kasutades EAS poolt pakutavat koolitust ja juhendmaterjale.
Samas annab konsultandi kaasamine mõned olulised lisavõimalused asja paremaks toimetamiseks:

  • Lubatav tulemus, metoodika ja kogemus strateegiliste plaanide koostamiseks ning juhendamiseks;
  • Võimalus pühenduda täielikult strateegia läbiarutamisele, saades kasutada konsultandi ressurssi meeskonna koolitamisel, arutelude läbiviimisel ja väljatöötatud plaanide vormistamisel;
  • Sobiva keskkonna leidmine viljakaks sisuliseks tööks ja koolituspäevade praktilise poole korraldamine.

Kui sobilik konsultant on leitud, saab hõlpsamalt keskenduda põhilisele strateegia ja tulevikunägemuste läbiarutamisel ja kokkuleppimisel.
Konsultandi roll on paika panna sobiv metoodika, korraldada tehnilised lahendused, kiirelt aru saada ettevõte spetsiifikast ja probleemidest, olla piisavalt nõudlik ja distsiplineeriv.

Milliseid praktilisi soovitusi ekspordiplaani koostajatele veel annaksite?
Oluline on tutvuda asjakohase seadusandlusega ja kirjalikult fikseeritud põhimõtetega ekspordiplaani programmi toimimise kohta. Ei tohi unustada vormilisi tegevusi peale taotluse õnnestumist, kus EAS skeemi kohaselt peab esitama aruanded ja kulude katmise taotlused läbiviidud abikõlbulike kulude katmiseks. Viimane on väga oluline osa toetussummade sujuva laekumise tagamisel EASist. Protsessi seisukohalt on ülimalt tähtis nii ettevõtte juhtkonna kui ka ekspordiplaani tulevikus elluviiva meeskonna aktiivne osalemine ja täielik kohalolek arutelude juures.

Mida läbiviidud projekti juures täna kõige enam hindate?
Hindan juhina just antud programmi arendusest tulenevat eesmärkide selgust ettevõtte juhtkonnas- seda nii strateegilises mõttes kui ka lühemaajaliste eesmärkide seadmisel.
Väga kõrge hinnangu annan ka konsultandi rollile arendustöö õnnestumises. Tänu konsultandi kaasamisele suutsime kontsentreeruda sihiteadlikult eesmärgile, samuti aitasid konsultandi suunavad märkused meil hoiduda eesmärkide laialivalgumisest.

Tunned teema vastu huvi?