See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section

Mis on Lean 6 Sigma projektid?

6 sigma projektid on valdkond, mis on paljude Eesti ettevõtete jaoks veel uudne ja kauge. Selliste metoodikate ja projektidega tegeldakse valdavalt rahvusvahelistes ettevõtetes. Tegelikkuses on lean 6 sigma ja DMAIC loogika kasutamine realiseeritav paljudes Eesti organisatsioonides.

Lean 6 Sigma (Six Sigma) parendusprojektidest lihtsustatult

Lihtsustatult võttes on 6 sigma programmid parendusprojektid, mille eesmärgiks on organisatsioonile oluliste väljakutsete või probleemide lahendamine. Parendusprojektide valiku kriteeriumiks on olulisus kliendile ja/või organisatsiooni strateegilisele arengule ning parendusprojektiga saavutatav arvestatav rahaline kokkuhoid.

Kui lean projektidega käsitletakse valdavalt nn terve mõistusega hoomatavaid ja lahendatavaid probleeme/väljakutseid, siis 6 sigma projektide tüüpiliseks väljakutseks on esmapilgul selge lahenduseta probleemid. Näiteks teenuste osutamisel või toodete valmistamisel leiame end aeg-ajalt olukorrast, kus tulemus ei vasta kliendi või meie endi ootustele. Kuigi kõik protsessi eeldused ja sisendid on kontrolli all, nagu paljudel varasematel kordadel, ei ole tulemused need, mida oodatakse. Six Sigma metoodika aitab leida tulemuste hajuvuse põhjused ning protsessid kontrolli alla võtta.

6 sigma tase iseloomustab ülikõrge kvaliteeditasemega protsesse. Kuue Sigma tasemel protsessis võib esineda kokku 3,4 defekti 1 miljoni veavõimaluse kohta. See on ülimalt oluline lennunduses jt suure ohuga valdkondades, aga ka masstootmises jm. Tavalised organisatsioonid tegutsevad 4 sigma tasemel, mis statistiliselt tähendab 6000 defekti miljoni veavõimaluse kohta.

Projektide tüüpilisteks väljakutseteks on tulemuste hajuvuse vähendamine, olgu selleks siis kvaliteediprobleemid, aja- vm kulud, aga ka uute seadmete/tehaste rajamise vajaduse hindamine ja tõestatud tulemuste ette valmistamine, uute toodete/teenuste väljatöötamine jms. Oluliseks märksõnaks on protsesside korduvus ja andmete kogumise võimalikkus/mõistlikkus.

DMAIC-tsükkel

6 sigma projektide läbiviimine toimub nn DMAIC sammude alusel:

  1. Probleemi määratlemine (Define)
  2. Mõõtmine (Measure)
  3. Analüüsimine (Analyse)
  4. Parendamine (Improve)
  5. Ohjamine (Control)

Läbivaks jooneks on erinevate statistiliste tööriistade rakendamine. Lihtsustatult tähendab see:

  1. ärialaste probleemide/väljakutsete tõlkimist statistilisteks probleemideks,
  2. nende lahendamist ja
  3. pärast tulemuste tõlkimist tagasi äritegevuses kasutatavaks lahenduseks.

Seda võib lihtsustatult võrrelda probleemide/väljakutsete teadusliku tõestamisega.

Oluliseks eripäraks on see, et lean 6 sigma meetoditega saab tüüpiliselt 95% kindlusega väita, et valitud lahenduste kasutamine viib soovitud tulemusteni. Kui tööriistasid õigesti valida ja kasutada, siis ei pruugi see tähendada aastatepikkust tööd. Loomulikult sõltub see projekti iseloomust. Tüüpiliste projektide kestvused on 3-6 kuud, keerukamate puhul loomulikult pikemalt.

Loe lähemalt: https://tjo.ee/konsultatsioon/lean-6-sigma-projektid/

Korraldame ka Lean 6 Sigma rohevööde koolitusprogramme ja tutvustavaid koolitusi.

Tunned teema vastu huvi?