See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Ekspordiplaani koostamine ja tugi elluviimisel

Välisturgudele sisenemise kaalumine on ettevõtetele müügimahtude kasvatamisel tihti loogiliseks arengusammuks. Kas ja kuidas on aga läbi mõeldud, mida uutele turgudele sisenemine endaga kaasa toob? Eesti eksportööride jaoks ei ole harvad juhtumid, kus uuele turule sisenedes valusalt “näppu lõigatakse”. Barjääre võib olla erinevaid, nt vale ettekujutus tarbijate hoiakustest või konkurentsisituatsioonist, seadusandluse eripärad, kohalikest äritavadest ja kultuurilistest eripäradest lähtuvad tegurid jne.

Samuti on omaette ohuks see, kui välisturul läheb müügimahtude kasvatamine üle ootuste hästi ning ei olda valmis hüppeliselt kasvanud nõudlust rahuldama. Eksporditegevuse kavandamine on strateegiline ning organisatsiooni paljusid aspekte puudutav teema, mis eeldab laia teemade ringi läbimõtlemist ning omavahelist seostamist.

Eesmärk

  • Luua tasakaalustatud nägemus ettevõtte kui terviku arengust, s.h. eksporditegevuse arengust;
  • Valmistada töös osalevad võtmeisikud ette ekspordiplaani elluviimiseks;
  • Luua raamistik eksporditegevuse juhtimise protsessi käivitamiseks.

Sisu ja tegevused

Ekspordiplaani koostamine toimub spetsiaalselt kohandatud seminaride tsükli käigus. Seminarid on tihedalt seotud praktiliste ülesannete ja tööde läbiviimisega. Ekspordiplaani koostamisel osalevad organisatsiooni juhtkonnaliikmed ja võtmeisikud ning protsessi tulemusel saab meeskond selgeks, milliste sihtide nimel ühiselt pingutada ja kuidas need ellu viia.

Plaani koostamise käigus hinnatakse ettevõtte sise- ja väliskeskkonda, analüüsitakse sihtturgude arenguid ning strateegilist positsiooni konkurentide suhtes, tasakaalustatakse arenguvisioon ning kavandatakse strateegia, meetmed ja tegevusplaan visiooni realiseerimiseks. Sellest lähtuvalt luuakse alus ettevõtte eksporditegevuse strateegiliselt õigeks arenguks.

Seminaride tsükli lõpuks koostatakse tegevusprogramm ekspordistrateegia realiseerimiseks erinevatel juhtimistasanditel. Antud lähenemine loob tervikliku nägemuse strateegiliselt tähtsatest eesmärkidest ning tegevustest ning vajalikest ressurssidest järgneva 3-5 aasta jooksul.

Ajagraafik

Ekspordiplaani koostamise projekti kestuseks on tavaliselt 2-3 kuud.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • Kogemus strateegiaalasel nõustamisel enam kui 15 aastat;
  • Oleme abistanud strateegilise plaani koostamisel ja elluviimisel enam kui 100 organisatsiooni;
  • Strateegilise arengukava koostamise ja elluviimisega võib kaasneda ka finantseeringute kaasamine (nt Euroopa Liidu toetused);
  • EASi toetusmeetmete kaudu oleme aidanud oma klientide arendustegevusi finantseerida enam kui 70 miljoni € ulatuses.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?