See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Keskkonnajuhtimissüsteemid ISO 14001 (või EMAS) alusel

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kõrval pööratakse tänapäeval üha suuremat tähelepanu ümbritseva keskkonna säästmisele. Rahvusvahelisel tasandil on välja töötatud kaks standardit, mille nõuete täitmise kohta väljastatakse sertifikaate keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu kohta. Ülemaailmselt tuntakse ISO 14001 nõudeid, Euroopa Liidus on levinud ka EMAS nõuete kasutamine.

Rahvusvahelistele nõuetele vastava keskkonnajuhtimissüsteemi väljaarendamine ei ole iseenesest keerukas. Kvaliteedijuhtimissüsteemiga võrreldes lisandub siin siiski mitmeid tavapärase organisatsiooni jaoks uusi valdkondi. Professionaalsete konsultantide kaasamine aitab kokku hoida organisatsiooni töötajate aega ja saavutada kergema vaevaga töökindlad tulemused.

Eesmärk

Konsultatsiooniprojekti tavapäraseks eesmärgiks on tagada see, et organisatsioon teab oma mõju ümbritsevale keskkonnale ja suudab seda kontrolli all hoida. Sõltuvalt kliendi soovist, on eesmärgiks ka keskkonnajuhtimissüsteemi viimine tasemele, mis on vastavuses ISO 14001 või EMAS standardis toodud nõuetega ja valmis sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi juhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Me töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni keskkonnaalase korralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.

Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – “NII PALJU KUI VAJALIK, KUID NII VÄHE, KUI VÕIMALIK”. Tulevikus on alati võimalik teatud juhtimissüsteemi valdkondi ja elemente täiustada ning täpsustada.

Keskkonnajuhtimissüsteemi nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja juhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Hindamine ja auditite programmi käivitamine

Tulemus

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ja juurutatud ISO 14001 või EMAS nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasolevast juhtimissüsteemist. Tavaliselt on keskkonnajuhtimissüsteemi projekti kestuseks 3-4 kuud, suuremate organisatsioonide puhul võib perioodi olla ka 6-9 kuud. Soovi korral on võimalik kokku leppida ka intensiivsemas või aeglasemas ajagraafikus.

Miks valida partneriks TJO Konsultatsioonid?

  • üle 20 aasta praktilist kogemust keskkonnajuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
  • üle 300 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
  • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 14001:2015 eesti keelde;
  • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
  • loome sisulisi ja toimivaid süsteeme koostöös kliendiga, mitte ei paku n.ö. “dokumentatsioonikomplekti”.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?