See veebileht kasutab küpsiseid (cookies).

Jätkades TJO Konsultatsioonide veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Tutvu meie andmekaitse põhimõtetega.

Main content section
Konsultatsioon

Kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001 alusel

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded, et tagada kliendile antud lubaduste täitmine. ISO 9001 standardit kasutatakse sageli tarnijate ja partnerite kvaliteedi mõõdupuuna – sertifikaadi või standardi nõuetele vastava dokumenteeritud juhtimissüsteemi olemasolu võib olla hankekonkursside või tarnijate hindamise üheks kriteeriumiks.

Kuna standardi nõuete sõnastus on väga üldine, on tihti suurimaks väljakutseks organisatsioonile sobiliku ja mõistliku tõlgenduse leidmine. Tihti kiputakse ISO 9001 standardit juurutades looma keerukaid, üledokumenteeritud ja bürokraatlikke süsteeme, mida organisatsioonis töötavad inimesed omaks ei võta ja mille haldamine tulevikus ülemäära keerukaks osutub.

Omame enam kui 25 aasta pikkust tulemuslikku kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamisel ja meie abiga on sertifikaadini jõudnud üle 350 rahuloleva organisatsiooni.

Eesmärk

Juhtimissüsteemi konsultatsiooniprojekti eesmärgiks on:

  • muuta organisatsiooni töökorraldus efektiivsemaks ja läbipaistavamaks;
  • viia juhtimissüsteem vastavusse ISO 9001 standardis toodud nõuetega;
  • valmistada organisatsioon ette sertifitseerimiseks rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisorgani poolt.

Konkreetsed eesmärgid lepitakse enne konsultatsiooniprojekti algust kliendiga kokku.

Sisu ja tegevused

Meie kogemuste põhjal annab parimaid tulemusi kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamisel väljaõppe, nõustamise ja auditite kombinatsiooni kasutamine. Me töötame sisulises partnerluses kliendi meeskonnaliikmetega ning usume kindlalt, et juhtimissüsteemi rakendamine õnnestub edukalt siis, kui organisatsioon pühendab end projektile ning rakendamine hõlmab organisatsioonisiseselt kõiki juhtimistasandeid. Koolitame töötajaid standardi nõuete osas ning arutame organisatsiooni töökorralduse erinevad aspektid läbi väiksemates töögruppides. Konsultant on eelkõige sisuliseks moderaatoriks, kuid tema rolliks on tavaliselt ka juhtimissüsteemi asjakohane ning lihtne dokumenteerimine.

Dokumentatsiooni loomisel lähtume kuldsest põhimõttest – “NII PALJU KUI VAJALIK, KUID NII VÄHE, KUI VÕIMALIK”. Tulevikus on alati võimalik teatud juhtimissüsteemi valdkondi ja elemente täiustada ning täpsustada.

Juhtimissüsteemide nõustamisprojekt on reeglina jaotatud neljaks etapiks:

I. Organisatsiooni hetkeolukorra ja vajaduste analüüsimine
II. Lahenduste väljatöötamine ja kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamine
III. Uuendatud juhtimissüsteemi juurutamine
IV. Auditite programmi käivitamine

NB: Kahjuks pakutakse sageli konsultatsiooni nime all n.ö. dokumentatsioonipakette, mis küll formaalselt vastavad standardi nõuetele, kuid ei oma kuigipalju seoseid organisatsioonis tegelikult toimuvaga. Kuigi selline “süsteem” võib tunduda ahvatlevalt odav ja kiire võimalus sertifikaadi saamiseks, näitavad meie kogemused, et vaid formaalsuse pärast vormistatud ja sisuliselt läbimõtlemata juhtimissüsteem toob endaga tulevikus kaasa mitmeid probleeme ja ka märkimisväärseid täiendavaid kulusid.

Tulemus

Projekti lõppresultaadiks on välja arendatud ISO 9001 standardi nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on valmis sertifitseerimiseks sertifitseerimisorgani poolt.

Ajagraafik

Projekti kestvus sõltub organisatsiooni suurusest ja olemasoleva juhtimissüsteemi korrastatuse astmest. Tavaliselt on projekti kestuseks 4-6 kuud, suuremate organisatsioonide puhul võib perioodi olla isegi 6-12 kuud.

MIKS VALIDA PARTNERIKS TJO KONSULTATSIOONID?

  • üle 25 aasta praktilist kogemust kvaliteedijuhtimissüsteemide arendamise ja juurutamise nõustamisel.
  • üle 350 organisatsiooni erinevatest tegevusvaldkondadest on kasutanud meie abi;
  • oleme Eesti Standardikeskuse tellimusel tõlkinud standardi ISO 9001:2015 eesti keelde;
  • oleme kujunenud Eestis kvaliteedijuhtimise ja juhtimissüsteemide arendamise valdkonnas juhtivaks kompetentsikeskuseks;
  • loome sisulisi ja toimivaid süsteeme koostöös kliendiga, mitte ei paku n.ö. “dokumentatsioonikomplekti”.

Toimumisaeg, -koht ja hind

Aeg ja koht lepitakse eraldi kokku ning hind sõltub projekti sisust.

Soovid konsultatsiooniteenuste kohta rohkem infot?

Seotud teenused